Social dialogue

Social dialogue and HR practices in European global companies

Report
Opublikowane
16 Czerwiec 2020
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • While company management is increasingly organised at the global level, labour relations remain dominated by the national level in terms of power, organisation and resources.
Read more
 • While company management is increasingly organised at the global level, labour relations remain dominated by the national level in terms of power, organisation and resources.
 • Both human resource management (HRM) functions and social dialogue are under pressure from a variety of trends and dynamics. The continuing advancement of technological change, for example, will have an impact on how MNCs organise both their business and their HRM function.
 • Aside from the legal implementation of the European Works Council (EWC) Directive, sharing practices related to the involvement of EWCs in corporate decisions has proven to be valuable and has made a positive contribution to company operations and culture across the EU.
 • Transnational social dialogue in MNCs must play a constructive role in managing the transition towards a low-carbon, high-tech economy. In doing so, it will make a positive contribution to the development of EU social dialogue.
 • The positive interaction between HRM policies and worker representation structures should help companies and sectors restructure and adapt accordingly, dealing with the risk of increasing wage inequality and polarisation in working conditions.
Read less

Podsumowanie

This study examines the interaction between social dialogue practices and human resources management (HRM) policies in European multinational companies (MNCs). It looks at the changing role of HRM and its interaction with European Works Councils (EWCs), which can act as a link between different lRead more

This study examines the interaction between social dialogue practices and human resources management (HRM) policies in European multinational companies (MNCs). It looks at the changing role of HRM and its interaction with European Works Councils (EWCs), which can act as a link between different levels of social dialogue. Both HRM functions and social dialogue are under pressure from a variety of trends and dynamics – not least, ongoing technological change. Sharing practices related to the involvement of EWCs in corporate decisions has made a valuable contribution to company operation and culture across the EU. The positive interaction between HRM policies and worker representation structures should help companies and sectors restructure and adapt accordingly, including dealing with the risk of increasing wage inequality and polarisation in working conditions.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  52
  Nr referencyjny: 
  EF19009
  ISBN: 
  978-92-897-2073-1
  Nr katalogowy: 
  TJ-03-20-371-EN-N
  DOI: 
  10.2806/525066
  Catalogue info

  Social dialogue and HR practices in European global companies

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2020), Social dialogue and HR practices in European global companies, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF19009EN1
  Catalogue info

  Praktyki w zakresie dialogu społecznego i zasobów ludzkich w europejskich przedsiębiorstwach o zasięgu światowym

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W przedmiotowym badaniu przeanalizowano oddziaływanie praktyk dialogu społecznego na politykę zarządzania zasobami ludzkimi w europejskich przedsiębiorstwach wielonarodowych. Przyjrzano się zmieniającej się roli zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływowi na europejskie rady zakładowe, co może stanowić łącznik między różnymi szczeblami dialogu społecznego. Różne tendencje i dynamiki – w szczególności ciągłe zmiany technologiczne – wywierają nacisk zarówno na funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, jak i na dialog społeczny. Dzielenie się praktykami związanymi z udziałem europejskich rad zakładowych w podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwa wniosło cenny wkład w działalność i kulturę przedsiębiorstw w UE. Pozytywna interakcja między polityką zarządzania zasobami ludzkimi a strukturami reprezentacji pracowników powinna wesprzeć przedsiębiorstwa i sektory w restrukturyzacji i odpowiednim dostosowaniu, w tym radzeniu sobie z ryzykiem wzrostu nierówności płac i polaryzacji warunków pracy.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Case studies

  Related working papers

 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Overview of the MNCs selected for the case studies
  • Table 2: Employment by world region, and Europe’s share of total employment, 2008 and 2018
  • Table 3: Promotion of social dialogue in the anticipation and/or management of restructuring activities
  • Table 4: Cases of restructuring involving ABB, Danfoss, UniCredit and Unilever
  • Table 5: The influence of sectoral and company-specific factors
  • Table 6: The impact of subsidiary location on social dialogue
  • Table 7: Organisational models of MNCs
  • Table 8: HRM factors, trends and practices in MNCs and their interaction with social dialogue outcomes
  • Table 9: Impact of HRM factors, trends and practices on social dialogue
  • Table 10: Organisational models of EWCs in the multinational companies studied
  • Table 11: Number of TCAs addressing various topics
  • Table 12: Main links between TCAs and HRM

  Graph

  Figure 1: Interaction of social dialogue and HRM policies and practices

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w Europie w lutym 2020 r., przed wybuchem pandemii COVID-19. Wyniki nie uwzględniają zatem skutków jej wybuchu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz