Working conditions and sustainable work

Wszystko nie po staremu: dostosowania przedsiębiorstw w UE w reakcji na pandemię COVID-19

Report
Opublikowane
9 Grudzień 2021
pdf
Formats and languages
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Eiffe, Franz Ferdinand

Kluczowe ustalenia

 • Z powodu koronawirusa prawie w jednej piątej przedsiębiorstw w UE zmniejszyło się zatrudnienie. Blisko 40% zakładów musiało skrócić pracownikom godziny pracy, a prawie w jednej czwartej (23%) to dotyczyło większości personelu.
Read more
 • Z powodu koronawirusa prawie w jednej piątej przedsiębiorstw w UE zmniejszyło się zatrudnienie. Blisko 40% zakładów musiało skrócić pracownikom godziny pracy, a prawie w jednej czwartej (23%) to dotyczyło większości personelu.
 • W 2020 r. prawie połowa wszystkich przedsiębiorstw w UE musiała w jakimś stopniu zaprzestać działalności z powodu COVID-19. Podmioty świadczące usługi finansowe i inne usługi, przedsiębiorstwa transportowe oraz branża turystyczno-hotelarska najbardziej ucierpiały wskutek kolejnych lockdownów powiązanych z obostrzeniami w zakresie zdrowia publicznego.
 • W 2020 r. ponad jedna trzecia zakładów w UE w reakcji na pandemię zmieniła w pewnym zakresie profil swojej głównej działalności. Wiele przedsiębiorstw przekształciło swoje linie produkcyjne, aby wytwarzać pilnie potrzebne wyposażenie ochronne, respiratory, narzędzia do dezynfekcji i inne przyrządy.
 • Organizacje mogą wykorzystać doświadczenia wyniesione z tego kryzysu. Przedsiębiorstwa, które inwestowały w pracowników i angażowały ich w proces decyzyjny, poradziły sobie lepiej. W 2020 r. takie aktywnie inwestujące i angażujące zakłady na ogół częściej miały również plan zarządzania kryzysowego, zmieniały profil głównej działalności i zatrudniały dodatkowych pracowników. Kluczowe znaczenie miało również perspektywiczne zarządzanie, wraz z dobrą atmosferą w pracy, skuteczną strategią komunikacji z pracownikami i klientami oraz zapewnieniem pracownikom wyposażenia umożliwiającego elastyczną organizację czasu pracy.
 • Pracownicy stacjonarni i osoby pracujące z domu borykają się z różnymi wyzwaniami fizycznymi i emocjonalnymi w czasie kryzysu COVID-19. Chociaż obie grupy pracowników zgłaszały zmęczenie pandemią i niską motywację, dla telepracowników problemami były: słaba ergonomia zdalnych miejsc pracy, trudności związane z edukacją domową oraz frustracja spowodowana monotonią otoczenia, podczas gdy pracownicy stacjonarni wskazywali na strach przed zakażeniem i radykalną zmianę praktyk w miejscu pracy.
Read less

Podsumowanie

Celem sprawozdania jest wsparcie europejskich przedsiębiorstw w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19. Skupia się ono na praktykach i cechach miejsca pracy, które pomogły zakładom w całej UE zwiększyć odporność operacyjną i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i kRead more

Celem sprawozdania jest wsparcie europejskich przedsiębiorstw w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19. Skupia się ono na praktykach i cechach miejsca pracy, które pomogły zakładom w całej UE zwiększyć odporność operacyjną i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom.

W sprawozdaniu zbadano, w jaki sposób zakłady z UE początkowo zareagowały na szok zewnętrzny spowodowany wybuchem pandemii oraz jak następnie dostosowały swoje miejsca pracy. Przeanalizowano również wpływ pandemii na zdrowie i dobrostan pracowników, a także skutki wybuchu pandemii i późniejszych zakłóceń dla działalności przedsiębiorstw i organizacji pracy.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  80
  Nr referencyjny: 
  EF21033
  ISBN: 
  978-92-897-2224-7
  Nr katalogowy: 
  TJ-05-21-333-EN-N
  DOI: 
  10.2806/98958
  Catalogue info

  Wszystko nie po staremu: dostosowania przedsiębiorstw w UE w reakcji na pandemię COVID-19

  Autor/autorzy: 
  Eiffe, Franz Ferdinand

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2021), Business not as usual: How EU companies adapted to the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF21033EN1
  Catalogue info

  Wszystko nie po staremu: dostosowania przedsiębiorstw w UE w reakcji na pandemię COVID-19

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Tables and graphs

  This report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Distribution of Eurofound case studies
  Table 2: Reduction in working time due to COVID-19, by establishment characteristics
  Table 3: Average establishment performance levels by establishment characteristics, indexed mean, standard errors and % change in indexed mean
  Table 4: Findings on telework-related aspects (%)
  Table 5: Establishment performance and workplace well-being by work characteristics and management style, mean and standard errors

  List of figures

  Figure 1: Change in number of employees by sector, 2019 and 2020 (%)
  Figure 2: Change in number of employees by establishment type, 2019 and 2020 (%)
  Figure 3: Reduction in working time due to COVID-19, by sector (%)
  Figure 4: Proportion of establishments reporting profit/loss, 2019 and 2020 (%)
  Figure 5: Proportion of establishments reporting increases/decreases in production volume, 2019 and 2020 (%)
  Figure 6: Complete or partial suspension of business (%)
  Figure 7: Complete or partial suspension of business activity by sector (%)
  Figure 8: Change in employment by degree of business suspension (%)
  Figure 9: Profit outlook by business suspensions (%)
  Figure 10: Production/service volume developments by business suspensions (%)
  Figure 11: Change in business activities by sector and disruption (%)
  Figure 12: Change in knowledge and skills needs due to COVID-19, EU27 (%)
  Figure 13: Establishments with substantial or moderate change in knowledge and skills needs due to COVID-19, by establishment type, EU27 (%)
  Figure 14: Motivation by types of change in establishments (%)
  Figure 15: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 (%)
  Figure 16: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 17: Organisational changes due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 18: Telework by proportion of employees and time, 2019 and 2020 (%)
  Figure 19: Telework by establishment size, 2019 and 2020 (%)
  Figure 20: Provisions for telework made by employer (%)
  Figure 21: Extent to which each element of the management approach has become more important because of the pandemic (%)
  Figure 22: Problem solving and work autonomy, 2019 and 2020 (%)
  Figure 23: Job complexity and work autonomy, indexed values (mean = 100), 2019 and 2020
  Figure 24: Discretionary behaviour, 2019 and 2020 (%)
  Figure 25: Use of internal communication channels, 2019 and 2020 (%)
  Figure 26: Business continuity plan or contingency plan previously in place by various variables (% and standard errors)
  Figure 27: Psychosocial risks in EU27 establishments in 2019 (% of managers reporting)
  Figure 28: Measures to record working time by employee representation (ER) (%)
  Figure 29: Employee motivation by employee representation (ER) (%)
  Figure 30: Direct employee participation (%)

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz