Anticipating and managing the impact of change

Cyfryzacja w miejscu pracy

Report
Opublikowane
25 Październik 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Riso, Sara

Kluczowe ustalenia

 • The presence of innovation clusters that support innovation is an important enabling factor for the implementation of digitisation in the workplace. Good practices that highlight the business case and raise awareness about the opportunities that digitisation technologies can provide are critical to the higher uptake of new technologies.
Read more
 • The presence of innovation clusters that support innovation is an important enabling factor for the implementation of digitisation in the workplace. Good practices that highlight the business case and raise awareness about the opportunities that digitisation technologies can provide are critical to the higher uptake of new technologies.
 • The area in work most impacted by new technologies is task definition and content, with the Internet of Things (IoT) putting a greater emphasis on managerial and analytical tasks, 3D printing reducing physically demanding tasks, and virtual and augmented reality (VR/AR) either enriching or simplifying existing tasks. This drives the upgrading of skills and a rise in job discretion, mainly among managerial and engineering professionals, and less so for lower skilled and blue-collar workers. Public support in the form of funding, incentives and advice can help companies and smaller businesses with fewer resources to identify skills gaps and assist with measures to meet the skills required for digitisation technologies.
 • Management decisions play an important role in how digitisation technologies impact on work organisation and job quality. A digitisation strategy with a phased approach, based on experimentation and piloting underpinned by a high level of employee involvement in the innovation process, can contribute to more positive outcomes for both workers and organisations.
 • Social dialogue plays a critical role in digitisation at the workplace at many different levels. At company level, a digitisation approach that disregards employee participation and engagement will amplify negative impacts on working conditions. In the context of technological change, social dialogue also encourages greater acceptance by employees of new technologies.
 • IoT is the most pervasive of the three technologies examined, raising the greatest concerns when used for employee performance monitoring and requiring greater safeguards to protect workers’ fundamental rights. At European level, one avenue to address the issue of employee monitoring can be the EU social partners’ negotiation of a specific framework agreement on the collection and use of personal data in the employment context.
Read less

Podsumowanie

Badania nad potencjałem transformacyjnym rewolucji cyfrowej zazwyczaj opierają się na podejściu ilościowym w celu monitorowania zmian w poziomie zatrudnienia spowodowanych cyfryzacją. Obawa przed potencjalną utratą miejsc pracy i negatywnymi zakłóceniami powodowanymi przez technologie cyfrowe przRead more

Badania nad potencjałem transformacyjnym rewolucji cyfrowej zazwyczaj opierają się na podejściu ilościowym w celu monitorowania zmian w poziomie zatrudnienia spowodowanych cyfryzacją. Obawa przed potencjalną utratą miejsc pracy i negatywnymi zakłóceniami powodowanymi przez technologie cyfrowe przeniknęła do debaty politycznej na temat cyfryzacji. Z kolei w niniejszym sprawozdaniu, opartym na analizie przykładów, przyjęto bardziej jakościowe podejście do badania wpływu wybranych technologii cyfrowych (internet rzeczy, drukowanie przestrzenne oraz rzeczywistość wirtualna i rozszerzona) w miejscu pracy. Chociaż technologie cyfrowe mogą przynieść wiele możliwości i wykazano, że są one korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji, istnieje potrzeba wprowadzenia zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony danych i prywatności pracowników.
Dobrze funkcjonujący dialog społeczny ma również kluczowe znaczenie dla czerpania korzyści z technologii cyfrowych i zapobiegania wszelkim negatywnym skutkom lub ich minimalizowania.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  72
  Nr referencyjny: 
  EF21001
  ISBN: 
  978-92-897-2207-0
  Nr katalogowy: 
  TJ-09-21-427-EN-N
  DOI: 
  10.2806/806842
  Catalogue info

  Cyfryzacja w miejscu pracy

  Autor/autorzy: 
  Riso, Sara

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2021), Digitisation in the workplace, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF21001EN1
  Catalogue info

  Cyfryzacja w miejscu pracy

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Tables and graphs

  The report contains the following tables and graphs.

  List of tables

  Table 1: Definitions of digitisation technologies
  Table 2: Overview of the digitisation case studies
  Table 3: Most relevant sectors for technology uptake and use cases
  Table 4: Drivers of and barriers to the adoption of digitisation technologies
  Table 5: Overview of approaches to digitisation across the establishments investigated
  Table 6: Areas of work organisation most impacted by the use of digitisation technologies
  Table 7: Elements of job quality impacted by the use of digitisation technologies
  Table 8: Specific impacts of digitisation technologies on skills and discretion

  List of figures

  Figure 1: Analytical model for digital technologies
  Figure 2: Adoption by enterprises of IoT and 3D printing by size and sector, EU27, 2020 (%)
  Figure 3: Advanced technology use by enterprises (with at least 10 employees) by country, EU27, 2020 (%)
  Figure 4: Distribution of IoT clusters in Europe, 2019
  Figure 5: Key elements for successful technology implementation
   

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz