Living conditions and quality of life

Niepełnosprawność a integracja na rynku pracy: Tendencje w polityce i wsparcie w państwach członkowskich UE

Report
Opublikowane
19 Kwiecień 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • Despite recent progress, labour market participation remains a challenge for people with disabilities - a fact compounded by COVID-19. A variety of obstacles – ranging from disability-related stereotypes to a lack of a strategic vision in governance – make employment in the open labour market more difficult for people with disabilities.
Read more
 • Despite recent progress, labour market participation remains a challenge for people with disabilities - a fact compounded by COVID-19. A variety of obstacles – ranging from disability-related stereotypes to a lack of a strategic vision in governance – make employment in the open labour market more difficult for people with disabilities.
 • Responses to protect people with disabilities against job loss during the pandemic have often been limited. To ensure that they are not left behind in the recovery from the COVID-19 crisis, appropriate financial resources are needed to enable disability-inclusive solutions.
 • Labour market support measures must take account of disability and tailor policy responses to support the inclusion of people with disabilities in employment. All actors – governments, employers and NGOs representing the voices of people with disabilities – play an important role in the provision of support.
 • More high-quality data, broken down by disability type and comparable across the EU, are necessary to ensure the effective integration of people with disabilities into the labour market. Measures to support people with disabilities must also be systematically evaluated and the results fed back into policymaking.
 • While supporting and promoting the labour market participation of people with disabilities is crucial, adequate and inclusive social protection mechanisms also need to be put in place to ensure support is available for all people with disabilities, irrespective of their employment status.
Read less

Podsumowanie

W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zmiany w polityce w państwach członkowskich UE mające na celu wspieranie integracji osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem trzech etapów: podejmowania zatrudnienia, pozostawania na rynku pracy i powrotu do pracRead more

W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zmiany w polityce w państwach członkowskich UE mające na celu wspieranie integracji osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem trzech etapów: podejmowania zatrudnienia, pozostawania na rynku pracy i powrotu do pracy po nieobecności. Omówiono w nim mechanizmy i skuteczność ponad 150 różnych środków z zakresu polityki opracowanych w celu uwzględnienia wymiarów istniejących w UE przed pandemią COVID-19, takich jak: tworzenie miejsc pracy, podaż pracy, popyt na pracę i czynniki kontekstowe. Dokument zawiera również zaktualizowaną analizę wczesnych środków politycznych wprowadzonych w następstwie pandemii, które miały służyć poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Krajowe studium przypadku dotyczące Irlandii uzupełnia badanie, przedstawiając złożoność systemów wsparcia i problematyki niepełnosprawności w szerszej perspektywie. Sprawozdanie opiera się na wyciągniętych wnioskach i zawiera wskazówki dotyczące polityki, które służą poprawie integracji osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. 

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  86
  Nr referencyjny: 
  EF20013
  ISBN: 
  978-92-897-2168-4
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-21-332-EN-N
  DOI: 
  10.2806/143896
  Catalogue info

  Niepełnosprawność a integracja na rynku pracy: Tendencje w polityce i wsparcie w państwach członkowskich UE

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2021), Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF20013EN1
  Catalogue info

  Niepełnosprawność a integracja na rynku pracy: Tendencje w polityce i wsparcie w państwach członkowskich UE

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

  • Integration of people with disabilities into the open labour market: Irish case study
   Case study
   19 Kwiecień 2021
   Autor/autorzy
   O'Donnell, Joan; Schmidt, Barbara
   Number of pages
   31
   Nr referencyjny
   WPEF21044
 • Tables and graphs

  The report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment, poverty and social exclusion issues for people with disabilities, as reported in the 2020 European Semester country reports
  • Table 2: Perceived role of different actors in EU Member States regarding the integration of people with disabilities into the open labour market
  • Table 3: Distribution of policies by country and cluster, EU27 and the UK
  • Table 4: Overview of quota systems in EU Member States

  List of figures

  • Figure 1: EU policies and initiatives
  • Figure 2: Policy measures by key type
  • Figure 3: Measures by key beneficiaries
  • Figure 4: Measures assessed/evaluated by presence or absence of support from EU funds
  • Figure 5: Number of policy measures identified supporting job creation by country
  • Figure 6: Mechanisms, outcomes and effectiveness of incentives for employers
  • Figure 7: Mechanisms, outcomes and effectiveness of quota systems
  • Figure 8: Mechanisms, outcomes and effectiveness of entrepreneurship support
  • Figure 9: Mechanisms, outcomes and effectiveness of social enterprises
  • Figure 10: Mechanisms, outcomes and effectiveness of public procurement and public works
  • Figure 11: Number of policy measures identified supporting employees and jobseekers by country
  • Figure 12: Mechanisms, outcomes and effectiveness of all-encompassing and individual support
  • Figure 13: Mechanisms, outcomes and effectiveness of guidance and counselling
  • Figure 14: Mechanisms, outcomes and effectiveness of skills enhancement and assessment and transition from education
  • Figure 15: Mechanisms, outcomes and effectiveness of vocational rehabilitation
  • Figure 16: Number of policy measures identified supporting the employing organisation by country
  • Figure 17: Mechanisms, outcomes and effectiveness of workplace adaptations and assistance
  • Figure 18: Mechanisms, outcomes and effectiveness of retention support and awareness-raising
  • Figure 19: Number of policy measures supporting the institutional environment by country
  • Figure 20: Mechanisms, outcomes and effectiveness of legal instruments
  • Figure 21: Mechanisms, outcomes and effectiveness of intermediation between demand and supply: matching services and placements
  • Figure 22: Mechanisms, outcomes and effectiveness of capacity building

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz