Anticipating and managing the impact of change

Skutki dystrybucyjne polityki klimatycznej w Europie

Report
Opublikowane
6 Lipiec 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
Read more
  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
  • When designing policy measures aimed at achieving the goal of climate-neutral policies, Member States must take a cross-departmental approach to account for the different socioeconomic effects, as workers, population groups, industries and regions are affected differently.
  • The management of a just transition is supported by EU and national funds, which provide opportunities for adopting a comprehensive and systemic approach rather than single-point solutions. Drawing up a plan for the future of industries and workers offers prospects to the regional and national economy.
  • The capacity of social dialogue needs to be strengthened to address distributional effects and facilitate a just transition. Evidence shows that the undesired effects of some climate policies, especially as they affect firms and workers in certain sectors and regions, can be addressed by social partners, and solutions can be achieved through social dialogue and joint initiatives.
  • The Just Transition Platform could be further developed as an EU hub for sharing national experiences on climate measures beyond the Just Transition Mechanism. While also coordinating with other EU-level initiatives with similar goals, the knowledge to be shared could include, for instance, national or regional experiences with carbon taxes, industrial standards, or public investments.
Read less

Podsumowanie

Poprzez Europejski Zielony Ład UE uruchamia zestaw polityk i środków mających na celu zapobieganie skutkom zmiany klimatu i łagodzenie ich. Głównym celem jest rozpoczęcie transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Ta bardzo potrzebna polityka klimatyczna może mieć jednak niepożądRead more

Poprzez Europejski Zielony Ład UE uruchamia zestaw polityk i środków mających na celu zapobieganie skutkom zmiany klimatu i łagodzenie ich. Głównym celem jest rozpoczęcie transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Ta bardzo potrzebna polityka klimatyczna może mieć jednak niepożądane efekty dystrybucyjne dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Oprócz zamierzonych skutków niektóre środki, takie jak podatki od emisji dwutlenku węgla, mogą wywoływać związane z nimi efekty regresywne, negatywnie wpływając na osoby o niższych dochodach, a tym samym zmniejszając akceptowalność tych środków. W oparciu o najnowsze doświadczenia krajowe w niniejszym sprawozdaniu wskazano te strategie polityczne przeciwdziałania zmianie klimatu, które mają znaczące efekty dystrybucyjne, oraz przeanalizowano, w jaki sposób problem ten jest rozwiązywany w poszczególnych państwach członkowskich. Ponadto w sprawozdaniu określono i opisano główne zagadnienia poruszane w toczącej się debacie publicznej na temat społeczno-gospodarczych skutków polityki klimatycznej i podmioty biorące udział w tej debacie. 

Read less

Formats and languages

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz