COVID-19

Życie, praca i COVID-19 (aktualizacja z kwietnia 2021 r.): zdrowie psychiczne i spadek zaufania w całej UE wraz z kolejnym rokiem pandemii

Report
Opublikowane
10 Maj 2021
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Kluczowe ustalenia

 • Dobrostan psychiczny osiągnął najniższy poziom we wszystkich grupach wiekowych od początku pandemii, która wybuchła ponad rok temu. Jest to szczególnie widoczne wśród młodych ludzi i osób, które straciły pracę.   
Read more
 • Dobrostan psychiczny osiągnął najniższy poziom we wszystkich grupach wiekowych od początku pandemii, która wybuchła ponad rok temu. Jest to szczególnie widoczne wśród młodych ludzi i osób, które straciły pracę.   
 • Istniejące nierówności pogłębiają się ze względu na nieproporcjonalny wpływ pandemii na słabsze grupy społeczne. Z ustaleń wynika, że trudności z przetrwaniem do końca miesiąca znacznie nasiliły się wśród osób, które już znajdują się w niepewnej sytuacji.
 • Zadowolenie obywateli ze środków wsparcia kryzysowego radykalnie spadło: tylko 12% uważa, że środki wsparcia są sprawiedliwe, w porównaniu z 22% latem 2020 r. Liczba osób, które uważały, że uzyskanie wsparcia jest procesem łatwym i sprawnym, również zmalała z 16% latem 2020 r. do 10% wiosną 2021 r. Odrzucenie wniosku o wsparcie finansowe spotkało niemal co dziesiątego respondenta.
 • Zaufanie do instytucji gwałtownie spadło, zwłaszcza zaufanie do rządów krajowych, które odnotowało spadek z poziomu 4,6 latem 2020 r. do 3,9 wiosną 2021 r. Zaufanie do rządów krajowych we wszystkich państwach członkowskich spadło poniżej poziomów odnotowanych na początku pandemii. Zaufanie do UE również odnotowało spadek, ale nadal jest wyższe niż zaufanie do rządów krajowych. 
 • Ponad jedna czwarta osób mieszkających w Europie przejawia wątpliwości dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, przy czym mężczyźni wahają się bardziej (29%) niż kobiety (25%). Wątpliwości dotyczące szczepień są również silnie związane z niskim poziomem zaufania i z korzystaniem z mediów społecznościowych, przy czym państwa, które odnotowują niski poziom zaufania do rządu, odnotowują wyższe poziomy wątpliwości dotyczących szczepień.
Read less

Podsumowanie

Trzeci etap e-badania Eurofoundu, przeprowadzony w lutym i marcu 2021 r., rzuca światło na sytuację społeczno-gospodarczą ludzi w całej Europie po niemal pełnym roku życia z ograniczeniami związanymi z COVID-19. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano główne ustalenia i przedstawiono bieżące zmRead more

Trzeci etap e-badania Eurofoundu, przeprowadzony w lutym i marcu 2021 r., rzuca światło na sytuację społeczno-gospodarczą ludzi w całej Europie po niemal pełnym roku życia z ograniczeniami związanymi z COVID-19. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano główne ustalenia i przedstawiono bieżące zmiany i tendencje w 27 państwach członkowskich UE od czasu rozpoczęcia badania w kwietniu 2020 r. Wskazano w nim problemy, które pojawiły się w trakcie pandemii, takie jak zwiększona niepewność zatrudnienia wynikająca z zagrożenia utratą miejsc pracy, spadek poziomu dobrostanu psychicznego, erozja najnowszych osiągnięć w zakresie równouprawnienia płci, spadek poziomu zaufania do instytucji, pogorszenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz wzrost wątpliwości dotyczących szczepień. Wyniki badania uwypuklają potrzebę całościowego podejścia do wspierania wszystkich grup mocno dotkniętych kryzysem, aby zapobiec dalszemu pozostawaniu w tyle. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  21
  Nr referencyjny: 
  EF21064
  ISBN: 
  978-92-897-1700-7
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-21-636-EN-N
  DOI: 
  10.2806/76802
  Catalogue info

  Życie, praca i COVID-19 (aktualizacja z kwietnia 2021 r.): zdrowie psychiczne i spadek zaufania w całej UE wraz z kolejnym rokiem pandemii

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2021), Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Data

  Explore the dataset for each round of the survey.

  The data cover a range of topics under seven main headings: quality of life, democracy and trust, work and teleworking, the financial situation and security of respondents, the quality of public services, the employment support measures put in place, as well as the willingness of Europeans to be vaccinated during COVID-19.


  The report contains the following lists of tables and figures. The corresponding data for the tables and figures is available as an Excel download (328KB .xlsx).

  List of tables

  Table 1: Location of work and average hours worked during the pandemic, EU27 (%)

  Table 2: Proportion of parents declaring they are too tired after work to do household jobs, EU27 (%)

  Table 3: Proportion of respondents reporting having negative feelings by age and gender, EU27 (%)

  Table 4: Request for support by employment status, EU27 (%)

  Table 5: Proportion of financially fragile respondents by employment status, EU27 (%)

  Table 6: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)

  Table 7: Proportion of respondents reporting arrears by group, EU27 (%)

  Table 8: Trust in the EU by sociodemographic group (mean scores), EU27 (%)

  Table 9: Trust in the national government and the EU by financial support (mean scores), EU27 (%)

  List of figures

  Figure 1: Respondents who lost their job (of those who were employed before the pandemic) by country, EU27 (%)

  Figure 2: Preference to work from home post-pandemic, EU27 (%)

  Figure 3: Proportion of parents declaring they would like more online schooling for their children, even when the pandemic is over, EU27 (%)

  Figure 4: Risk of depression by age group and survey round, EU27 (%)

  Figure 5: Unmet need for healthcare during the pandemic by country, EU27 (%)

  Figure 6: Unmet need for healthcare by type of healthcare, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 7: Requests for different types of support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 8: Views about pandemic support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 9: Views about pandemic support measures by country, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 10: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by country, EU27 (%)

  Figure 11: Pessimism about financial situation by economic situation, EU27 (%)

  Figure 12: Proportion of respondents stating that their financial situation will get worse, EU27 (%)

  Figure 13: Trust in institutions (mean scores), EU27 (%)

  Figure 14: Trust in the EU by country (mean scores), EU27 (%)

  Figure 15: Trust in national governments by country and survey round, EU27 (%)

  Figure 16: Stated intention to take vaccine by country, EU27 (%)

  Figure 17: Sociodemographic characteristics of people with vaccine hesitancy in Europe, EU27 (%)

  Figure 18: Reasons for vaccine hesitancy, EU27 (%)

  Figure 19: Trust in institutions among people who are vaccine hesitant and non-hesitant, EU27 (%)

  Figure 20: Vaccination hesitancy before and after 11 March 2021, EU27 (%)

 • Infografika

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz