Industrial relations and social dialogue

Płace minimalne w 2021 r.: przegląd roczny

Report
Opublikowane
10 Czerwiec 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • W latach 2020-2021 płace minimalne były ostrożnie podwyższane w większości państw członkowskich, przy czym w kraju odpowiadającym medianie odnotowano wzrost o 3% (obliczenia w walutach krajowych). Tylko kilka państw członkowskich postanowiło zamrozić wysokość płacy minimalnej na 2021 r. Różni się to znacznie od tego, w jaki sposób państwa członkowskie zareagowały podczas kryzysu finansowego.
Read more
 • W latach 2020-2021 płace minimalne były ostrożnie podwyższane w większości państw członkowskich, przy czym w kraju odpowiadającym medianie odnotowano wzrost o 3% (obliczenia w walutach krajowych). Tylko kilka państw członkowskich postanowiło zamrozić wysokość płacy minimalnej na 2021 r. Różni się to znacznie od tego, w jaki sposób państwa członkowskie zareagowały podczas kryzysu finansowego.
 • W krajach, w których nie obowiązują ustawowe płace minimalne (Austria, Dania, Finlandia, Włochy, Szwecja i Norwegia), wzrost płac był umiarkowany, ale rokowania okazały się ogólnie dość stabilne. Ponieważ pandemia w niektórych przypadkach nie pozostała bez wpływu na rokowania zbiorowe, niektóre przedłużenia i podwyżki wynagrodzeń zostały odroczone.
 • Głównym wyzwaniem dla decydentów podczas ustalania płacy minimalnej w 2020 r. była ogólna niepewność gospodarcza związana z pandemią. W przypadkach, w których można było sporządzić prognozy, były one bardziej niepewne lub niestabilne niż zwykle.
 • Stanowiska partnerów społecznych dotyczące proponowanej dyrektywy UE w sprawie płacy minimalnej pozostają niezmienione. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje pracodawców są nastawione najbardziej krytyczne i preferowałyby niewiążące zalecenie. Większość związków zawodowych opowiada się za tą inicjatywą, ale chciałaby, by była ona dalej idąca. Stanowiska rządów są zróżnicowane.
Read less

Podsumowanie

W niniejszym sprawozdaniu podsumowano sposób, w jaki stawki płacy minimalnej na 2021 r. zostały ustalone w 2020 r. – roku, w którym wystąpiła pandemia COVID-19. W sprawozdaniu dokonano przeglądu trudności, z jakimi borykają się krajowi decydenci, oraz sposobu, w jaki reagowali oni na wyzwania zwiRead more

W niniejszym sprawozdaniu podsumowano sposób, w jaki stawki płacy minimalnej na 2021 r. zostały ustalone w 2020 r. – roku, w którym wystąpiła pandemia COVID-19. W sprawozdaniu dokonano przeglądu trudności, z jakimi borykają się krajowi decydenci, oraz sposobu, w jaki reagowali oni na wyzwania związane z gospodarczymi i społecznymi skutkami pandemii przy podejmowaniu decyzji dotyczących płacy minimalnej. Przedstawiono w nim zakres, w jakim płace minimalne były wymieniane w odniesieniu do środków wsparcia związanych z COVID-19. Omówiono w nim postępy poczynione w ramach inicjatywy UE dotyczącej odpowiedniej płacy minimalnej i przedstawiono reakcje partnerów społecznych i krajowych decydentów na szczeblu UE. Uzupełnieniem sprawozdania są dwa dokumenty robocze: jeden zawierający analizę rozwoju sytuacji w odniesieniu do nisko uposażonych pracowników i pracowników otrzymujących płacę minimalną w ostatnim dziesięcioleciu oraz drugi dokument podsumowujący najnowsze badania dotyczące płac minimalnych w państwach UE, Norwegii i Wielkiej Brytanii. 

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  74
  Nr referencyjny: 
  EF21015
  ISBN: 
  978-92-897-2172-1
  Nr katalogowy: 
  TJ-AS-21-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/47491
  Catalogue info

  Płace minimalne w 2021 r.: przegląd roczny

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2021), Minimum wages in 2021: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF21015EN1
  Catalogue info

  Płace minimalne w 2021 r.: przegląd roczny

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, in € and national currencies, 2020 and 2021 compared
  Table 2: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as of January 2021
  Table 3: Occupational or sector-related statutory minimum wage rates in Cyprus, Malta and Romania, January 2021
  Table 4: Seniority- or qualification-related top-ups of statutory minimum wage rates for private sector workers, January 2021
  Table 5: Minimum wage rates related to level of hardship or job demands for private sector workers, January 2021
  Table 6: Change in monthly minimum wages in collective agreements (%), between 1 January 2020 and 1 January 2021, for selected low-paid jobs (national currencies)
  Table 7: Minimum wage setting for 2021 – Countries that followed previous commitments
  Table 8: Minimum wage setting for 2021 – Countries that adhered to formulas
  Table 9: Minimum wage setting for 2021 – Countries that fell short of previous targets
  Table 10: Minimum wage setting for 2021 – Countries that opted for cautious increases
  Table 11: Minimum wage setting for 2021 – Countries that froze the level or deferred decisions
  Table 12: Change in the number of employees 2019 to 2020 and proportion of minimum wage workers, by sector


  Table A1: Legal basis for statutory minimum wages
  Table A2: Overview of changes to minimum wage regulations in 2020
  Table A3: Wage rates in collective agreements related to 10 selected low-paid jobs, 2020 to 2021, in national currency
  Table A4: Minimum wage references used in short-time working schemes or for subsidised employment
  Table A5: References to the minimum wage determining the eligibility for income support when employed
  Table A6: Minimum wage references used to determine the level of COVID-19-related benefits for self-employed people, working parents and others
  Table A7: References to the minimum wage determining the eligibility to obtain certain benefits
  Table A8: List of other COVID-19 EU PolicyWatch database cases referred to in this report by country
  Table A9: Network of Eurofound Correspondents

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: Breakdown of national decision-makers interviewed, based on organisation type and system type (%)
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), selected Member States, 2021  
  Figure 3: Collectively agreed average or median monthly pay in 10 low-paid jobs, January 2021 (€)
  Figure 4: Minimum wage setting for 2021 and the role of the social partners
  Figure 5: Change in number of employees between 2019 and 2020 and proportion of minimum wage workers by occupation, men and women
  Figure 6: Stances towards the proposed directive by respondent type (%)
  Figure 7: Stances towards the proposed directive by type of wage setting (%)

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz