Quality of life

Ku przyszłości Europy: czynniki społeczne kształtujące optymizm i pesymizm obywateli

Report
Opublikowane
16 Wrzesień 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Bericat, Eduardo

Kluczowe ustalenia

 • As Europe emerges from the pandemic, it will be crucial for policymakers to understand the drivers of optimism and pessimism in order to address the challenges arising from potentially growing disillusionment. Evidence shows that high levels of pessimism can undermine social cohesion and the legitimacy of the established political system.
Read more
 • As Europe emerges from the pandemic, it will be crucial for policymakers to understand the drivers of optimism and pessimism in order to address the challenges arising from potentially growing disillusionment. Evidence shows that high levels of pessimism can undermine social cohesion and the legitimacy of the established political system.
 • Age appears to have the greatest net effect on social optimism: young people were found to have the happiest outlook, in middle age there was a dip in positivity, then optimism increased again among older people.
 • Trust in institutions and GDP growth rates were found to be key country-level drivers of optimism. Evidence highlights that facilitating access to high-quality public services can help to (re)build trust in institutions.
 • Citizens who feel their voice counts are not only more optimistic about their own future but also about the society in which they live. Initiatives that involve citizens in the debate about the recovery process, such as the Conference on the Future of Europe, will be critical going forward.
 • Findings point to the important role a person’s place in the labour market and their financial situation plays in their perception about the future. As emphasised by EU leaders in the 2021 Porto Declaration, a shift in policy focus from protecting jobs to creating new opportunities will be required to improve the EU’s employment situation.
Read less

Podsumowanie

Od ponad dziesięciu lat w większości państw UE rośnie niepewność co do przyszłości. Wiele osób uważa, że społeczeństwo podupada, co przyczyniło się do powstania ogólnego poczucia pesymizmu. Czy istnieje związek między wzrostem popularności partii antysystemowych a rosnącym pesymizmem? Te negatywnRead more

Od ponad dziesięciu lat w większości państw UE rośnie niepewność co do przyszłości. Wiele osób uważa, że społeczeństwo podupada, co przyczyniło się do powstania ogólnego poczucia pesymizmu. Czy istnieje związek między wzrostem popularności partii antysystemowych a rosnącym pesymizmem? Te negatywne nastroje mogą negatywnie wpływać na klimat polityczny w poszczególnych państwach członkowskich, a także podważać legitymację projektu europejskiego. W sprawozdaniu zidentyfikowano kluczowe czynniki wpływające na postrzeganie przyszłości przez ludzi i zbadano, czy optymiści i pesymiści różnią się pod względem cech społeczno-ekonomicznych, kulturowych i politycznych. Aby odkryć, w jakim stopniu optymiści i pesymiści zachowują się i czują inaczej, w sprawozdaniu przeanalizowano ich profile społeczno-ekonomiczne i społeczno-polityczne. Na koniec zbadano, w jaki sposób poziom optymizmu różni się w państwach członkowskich w zależności od kontekstu krajowego. W analizach wykorzystano dane sprzed pandemii COVID-19, a wyniki pokazują, jak ważne jest monitorowanie tego, jak zmieniają się odczucia ludzi na temat przyszłości podczas wychodzenia z kryzysu.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  70
  Nr referencyjny: 
  EF21004
  ISBN: 
  978-92-897-2203-2
  Nr katalogowy: 
  TJ-03-21-369-EN-N
  DOI: 
  10.2806/458259
  Catalogue info

  Ku przyszłości Europy: czynniki społeczne kształtujące optymizm i pesymizm obywateli

  Autor/autorzy: 
  Bericat, Eduardo

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2021), Towards the future of Europe: Social factors shaping optimism and pessimism among citizens, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF21004EN1
  Catalogue info

  Ku przyszłości Europy: czynniki społeczne kształtujące optymizm i pesymizm obywateli

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Social Optimism Index – Six questions
  • Table 2: Assessment of the impact of the economic crisis on the job market by social optimism level, EU27, 2019 (%)
  • Table 3: Key drivers of social optimism and pessimism
  • Table 4: Perceptions relating to the economic crisis by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 5: Views on the future living conditions of children and young people by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 6: Political efficacy by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 7: Voting behaviour by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 8: Assessment of the political system by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 9: Perceptions of the EU by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 10: Prospects for future generations in the EU by self-reported social class, EU27 (%)
  • Table 11: Subjective social mobility and optimism, EU27 (%)
  • Table 12: Perceptions of social inequality by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 13: Views on potential political actions to tackle inequality by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 14: Personal and societal sense of fairness, EU27 (%)
  • Table 15: Personal and societal sense of fairness by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 16: Social optimism: country-level domains and factors
  • Table 17: Personal and societal expectations: level of optimism in the EU27 (%)

  List of figures

  • Figure 1: Social optimism: emotional dimension, EU27, 2019 (%)
  • Figure 2: Social optimism: evaluative dimension, EU27, 2019 (%)
  • Figure 3: Social optimism: cognitive dimension, EU27, 2019 (%)
  • Figure 4: Social Optimism Index scores by response category
  • Figure 5: Expectations about a return to growth following the economic crisis by level of social optimism, EU27, 2017 (%)
  • Figure 6: Perceptions about change in quality of life by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 7: Opinion about prospects for future generations by EU Member State (%)
  • Figure 8: Likelihood of voting in the next European Parliament election by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 9: Image of the EU by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 10: European identity by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 11: Social optimism by self-reported social status, EU27 (%)
  • Figure 12: Views about state intervention by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 13: Belief in functioning meritocracy by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 14: Social Optimism Index scores (mean) by EU Member State
  • Figure 15: Proportion of optimists and pessimists by EU Member State (%)
  • Figure 16: Pessimism gap: personal and societal pessimism by EU Member State (%)

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz