Living conditions and quality of life

COVID-19 a osoby starsze: Wpływ na ich życie, wsparcie i opiekę

Report
Opublikowane
28 Styczeń 2022
pdf
Formats and languages
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • Podczas pandemii COVID-19 kontakty społeczne były ograniczone we wszystkich grupach wiekowych w UE. Wśród osób starszych szczególnie niepokojące tendencje pojawiły się u osób w wieku 80+, kiedy to latem 2020 r. 18% z nich wskazało na jeszcze większe poczucie samotności niż przed pandemią, a jedna trzecia nie opuściła swoich domów od początku pandemii.
Read more
 • Podczas pandemii COVID-19 kontakty społeczne były ograniczone we wszystkich grupach wiekowych w UE. Wśród osób starszych szczególnie niepokojące tendencje pojawiły się u osób w wieku 80+, kiedy to latem 2020 r. 18% z nich wskazało na jeszcze większe poczucie samotności niż przed pandemią, a jedna trzecia nie opuściła swoich domów od początku pandemii.
 • W czasie pandemii pogorszyło się zdrowie psychiczne osób w każdym wieku, ale najbardziej ucierpiały osoby młode i grupa wiekowa 80+. Latem 2020 r. 23% osób w wieku 80+ odczuwało smutek częściej niż przed pandemią. Podczas gdy dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego jest ważny dla wielu osób, kluczowe znaczenie ma również zajęcie się przyczynami problemów ze zdrowiem psychicznym, takimi jak izolacja społeczna i trudności z zaspokajaniem podstawowych potrzeb.
 • Zarówno spadki, jak i wzrosty dochodów rzadziej występowały wśród osób starszych, w przypadku których emerytury okazały się stabilnym źródłem dochodów. Wydatki związane z pandemią, takie jak wydatki na prywatny transport i usługi w zakresie opieki, powodowały jednak trudności finansowe, zwłaszcza w przypadku grup o niskich dochodach. Wprowadzenie usług w zakresie opieki, które są mniej zależne od dochodu, może przyczynić się do poprawy sytuacji osób o niskich dochodach.
 • W czasie pandemii prawdopodobieństwo zmniejszenia aktywności fizycznej wzrastało wraz z wiekiem. Latem 2020 r. 41% osób w wieku 50+ wychodziło na spacery rzadziej niż przed pandemią. Aby zachęcać do zdrowego trybu życia, przeciwdziałać otyłości – szczególnie powszechnej wśród osób o niskich dochodach w wieku od 55 do 74 lat – i wspierać pozytywne nawyki, ważne będzie ułatwianie wykonywania ćwiczeń fizycznych i korzystania z aktywnych środków transportu w całych społecznościach; może to się również przyczynić do transformacji ekologicznej.
 • Cyfrowa opieka zdrowotna o niskim stopniu zaawansowania technologicznego (za pośrednictwem telefonu) ułatwiła dostęp do opieki zdrowotnej podczas pandemii COVID-19, jednak wiele osób starszych nadal preferowało bezpośrednie konsultacje, a prawie połowa pacjentów w wieku 50+, którzy zdecydowali się na korzystanie z cyfrowej opieki zdrowotnej, stwierdziła, że nie zaspokaja ona w pełni ich potrzeb. Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie cyfrowej opieki zdrowotnej w przyszłości, konieczne będzie jej lepsze dostosowanie do potrzeb ludzi, a także uznanie faktu, że cyfrowa opieka zdrowotna wiąże się z ograniczeniami, zwłaszcza w zakresie świadczenia bardziej wymagających form opieki.
Read less

Podsumowanie

Niniejszy raport przedstawia wpływ pandemii COVID-19 na jakość życia osób starszych, co obejmuje też wpływ na ich samopoczucie, finanse, zatrudnienie i włączenie społeczne. Bada on wpływ na korzystanie z usług opiekuńczych i zależność osób starszych od innych form wsparcia. Raport przedstawia dziRead more

Niniejszy raport przedstawia wpływ pandemii COVID-19 na jakość życia osób starszych, co obejmuje też wpływ na ich samopoczucie, finanse, zatrudnienie i włączenie społeczne. Bada on wpływ na korzystanie z usług opiekuńczych i zależność osób starszych od innych form wsparcia. Raport przedstawia działania polityczne wdrożone w państwach członkowskich UE w celu wspierania osób starszych we wszystkich wyżej wymienionych wymiarach. Działania te obejmują środki wspierające prowadzenie samodzielnego życia oraz programy wspierające integrację osób starszych na rynku pracy lub zapobiegające bezrobociu, które mają wpływ na jakość życia osób starszych.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  92
  Nr referencyjny: 
  EF21053
  ISBN: 
  978-92-897-2244-5
  Nr katalogowy: 
  TJ-03-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/028438
  Catalogue info

  COVID-19 a osoby starsze: Wpływ na ich życie, wsparcie i opiekę

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2022), COVID-19 and older people: Impact on their lives, support and care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF21053EN1
  Catalogue info

  COVID-19 a osoby starsze: Wpływ na ich życie, wsparcie i opiekę

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Tables and graphs

  The report contains the following list of figures.

  • Figure 1: Changes to health since the start of the pandemic, by age group and gender, summer 2020, EU (%)
  • Figure 2: Feeling sad or depressed more often than before the pandemic, by age group and gender, summer 2020, EU (%)
  • Figure 3: Risk of depression, by age group, EU (%)
  • Figure 4: Going out for walks more or less often than before the pandemic, by age group (50+), summer 2020, EU (%)
  • Figure 5: Social contacts, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 6: In-person and remote contacts at least weekly, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 7: Loneliness, by age group, EU (%)
  • Figure 8: Changes in working hours, by age group, spring and summer 2020, EU (%)
  • Figure 9: Teleworking, by age group, spring and summer 2020, EU (%)
  • Figure 10: Work–life conflicts among workers, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 11: Informal care for more than five hours a week, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 12: Volunteering for over five hours a week during the pandemic, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 13: Reduction in household income of over 10%, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 14: Low levels of savings, by age group, EU (%)
  • Figure 15: Difficulty making ends meet, by age group, EU (%)
  • Figure 16: Expectations: financial situation in three months’ time, by age group, EU (%)
  • Figure 17: Help from people outside the home with obtaining necessities, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 18: Medical care use since the start of the pandemic, by age group, spring 2021, EU (%)
  • Figure 19: Importance of reasons for unmet healthcare needs since the start of the pandemic, by age group, summer 2020 and spring 2021, EU
  • Figure 20: Types of unmet healthcare need, by age group, spring 2021, EU (%)
  • Figure 21: Healthcare or health insurance arrears, by age group, EU (%)
  • Figure 22: Extent to which e-healthcare met users’ needs, by age group, 2021, EU (%)

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz