Living conditions and quality of life

Pandemia COVID-19 i różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn – w pracy i w domu

Report
Opublikowane
13 Październik 2022
pdf
Formats and languages
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • Tradycyjne role płciowe, w których to kobiety sprawują główną opiekę, są nadal głęboko zakorzenione w normach społecznych zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Znajduje to swoje odzwierciedlenie także w pracy zarobkowej i nieodpłatnej. Podziały te przekładają się na utrzymujące się różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn nie tylko na rynku pracy, ale także poza nim, co pokazują różne wskaźniki: warunki pracy, ubóstwo, łączny czas pracy czy trudności w pogodzeniu życia zawodowego i prywatnego i inne.
Read more
 • Tradycyjne role płciowe, w których to kobiety sprawują główną opiekę, są nadal głęboko zakorzenione w normach społecznych zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Znajduje to swoje odzwierciedlenie także w pracy zarobkowej i nieodpłatnej. Podziały te przekładają się na utrzymujące się różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn nie tylko na rynku pracy, ale także poza nim, co pokazują różne wskaźniki: warunki pracy, ubóstwo, łączny czas pracy czy trudności w pogodzeniu życia zawodowego i prywatnego i inne.
 • Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy był wyjątkowo nieróżnicujący pod względem płci na szczeblu UE, co częściowo wynika z nadreprezentacji kobiet w branżach, które były wygaszane, a z drugiej strony z ich licznej reprezentacji w miejscach pracy umożliwiających telepracę oraz w kluczowych sektorach. Wyniki badań pokazują jednak, że w czasie kryzysu związanego z COVID-19 utrata miejsc pracy przez kobiety była najbardziej rozpowszechniona wśród pracownic o najniższych wynagrodzeniach, natomiast utrata pracy przez mężczyzn była bardziej równomiernie rozłożona.
 • Podczas pandemii COVID-19 gwałtownie nasiliły się trudności w pogodzeniu życia zawodowego i prywatnego, zwłaszcza wśród pracujących zdalnie matek małych dzieci. W miarę jak Europa wychodzi z pandemii, decydenci polityczni muszą wziąć pod uwagę fakt, że nowa organizacja pracy oparta na dobrowolności i elastyczności, którą najprawdopodobniej przyjmą kobiety, może również oznaczać większe obciążenie nieodpłatną pracą oraz mniejszą widoczność w miejscu pracy, co w perspektywie długoterminowej będzie miało konsekwencje dla rozwoju kariery, wynagrodzeń i emerytur.
 • Kryzys związany z COVID-19 unaocznił kluczową rolę, jaką pełnią usługi opiekuńcze w procesie wspierania kobiet na rynku pracy, ich bezpieczeństwa finansowego i ogólnego dobrobytu. Istotne jest, aby państwa członkowskie wspierały świadczenie dobrej jakości, dostępnych i przystępnych cenowo usług opiekuńczych we wszystkich obszarach, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu niedoboru personelu i poprawie warunków pracy w tych sektorach.
 • Odbudowa po pandemii jest szansą na realną zmianę norm i zachowań dotyczących płci oraz innowacje polityczne w tym obszarze. Kluczowe znaczenie dla decydentów, w tym partnerów społecznych, będzie miało priorytetowe traktowanie kwestii związanych z płcią, a także dalsze monitorowanie i ocena postępów w tej dziedzinie.
Read less

Podsumowanie

Pandemia COVID-19 pogłębiła nierówności w wielu wymiarach społeczeństw europejskich, w tym nierówności między kobietami i mężczyznami w kilku kluczowych dziedzinach. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, które istniały przed kryzysem związanym z COVID-Read more

Pandemia COVID-19 pogłębiła nierówności w wielu wymiarach społeczeństw europejskich, w tym nierówności między kobietami i mężczyznami w kilku kluczowych dziedzinach. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, które istniały przed kryzysem związanym z COVID-19, oraz opisano, w jaki sposób pandemia wpłynęła na te podziały. Zbadano również, jakie działania podejmowały rządy krajowe w całej UE, aby rozwiązać problem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz zapobiec ich pogłębianiu się w czasie pandemii. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ pandemii na zatrudnienie na szczeblu UE był niezwykle neutralny pod względem płci, a niewielkie różnice wynikały głównie z różnych sektorów i grup społeczno-gospodarczych. Istniejące już wcześniej różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w zakresie nieodpłatnej pracy nadal się utrzymują, co prowadzi do zaburzenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zwłaszcza wśród pracujących zdalnie matek małych dzieci. Ponadto w sprawozdaniu opisano perspektywy dotyczące nierówności płci w Europie, wskazując na czynniki, które będą kształtować przyszłość równości kobiet i mężczyzn: segregacja płciowa na rynkach pracy, różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w pracy zdalnej i hybrydowej oraz uwzględnianie aspektu płci w kształtowaniu polityki – zwłaszcza w odniesieniu do sprawowania opieki i usług opiekuńczych.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  86
  Nr referencyjny: 
  EF22010
  ISBN: 
  978-92-897-2275-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-07-22-930-EN-N
  DOI: 
  10.2806/015588
  Catalogue info

  Pandemia COVID-19 i różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn – w pracy i w domu

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2022), COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF22010EN1
  Catalogue info

  COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 1 języku

  Pobierz
 • Working papers

 • Tables and graphs

  The report contains the following table and figures

  • Table: Gender equality policy measures analysed as part of the research
  • Figure 1: Annual labour market indicators, 2002–2019, EU27
  • Figure 2: Employment rate in 2019, by gender and country (%)
  • Figure 3: Average number of actual hours of work a week in main job, annual data by gender, 2002–2019, EU27 (hours)
  • Figure 4: Main reason for economic inactivity, by gender, 2019, EU27 (%)
  • Figure 5: Economic inactivity due to care responsibilities, family reasons, or personal reasons in 2019, by gender and country (%)
  • Figure 6: Top 10 employment sectors, 2019, EU27 (% of total employment by gender)
  • Figure 7: Mean hours spent on unpaid work, by gender and year, EU27 (hours per week)
  • Figure 8: Mean hours spent on unpaid work in 2016, by gender and country (hours per week)
  • Figure 9: Mean total working time among employed individuals in 2016, EU27 (hours per week)
  • Figure 10: Mean hours spent on total work in 2016, by gender and country (hours per week)
  • Figure 11: Frequency of sporting, cultural or leisure activity participation by gender in 2015, EU27 (%)
  • Figure 12: Work–life conflict by gender and parenthood status, EU27 (%)
  • Figure 13: Risk of depression by gender and year, EU27 (%)
  • Figure 14: Annual labour market indicators, 2019–2021, EU27 (%)
  • Figure 15: Monthly unemployment rate by gender, EU27 (%)
  • Figure 16: Quarterly employment rate by gender (change from Q3 2008/Q4 2019), EU27 (percentage points)
  • Figure 17: Share of employment in sector groups by gender in 2019, EU27 (% of total employment by gender)
  • Figure 18: Change in employment compared with Q2 2019, in sector groups by gender, EU27 (%)
  • Figure 19: Change in annual employment rate compared with 2019, by gender and age group, EU27 (percentage points)
  • Figure 20: Employment shifts (thousands) by gender and job–wage quintile: two crisis periods compared, EU27
  • Figure 21: Change in annual employment rate by gender and country (from 2019 to 2020) (percentage points)
  • Figure 22: Absence from work by main reason, EU27 (thousands)
  • Figure 23: Changes Q4 2019 to Q4 2021 in average number of actual weekly hours of work in main job by gender, EU27 (hours)
  • Figure 24: Total duration of school closures up until March 2022, by country (weeks)
  • Figure 25: Mean hours spent on unpaid work, by gender, EU27 (hours per week)
  • Figure 26: Mean hours spent on childcare, by gender and presence of children in the household, EU27 (hours per week)
  • Figure 27: Mean hours spent on unpaid work by gender, EU27 (hours per week)
  • Figure 28: Mean hours spent on unpaid work, by age and gender, EU27 (hours per week)
  • Figure 29: Sharing of unpaid work within couples, EU27 (%)
  • Figure 30: Change in division of unpaid work within couples, EU27 (%)
  • Figure 31: Change in division of childcare and education of children within couples, depending on both partners’ teleworking status, EU27 (%)
  • Figure 32: Mean total working time among employed individuals, EU27 (hours per week)
  • Figure 33: Changes in health during the pandemic by gender, EU27 (%)
  • Figure 34: Risk of depression during the pandemic by gender, EU27 (%)
  • Figure 35: Optimism about future during the pandemic by gender, EU27 (scale 1–5)
  • Figure 36: Risk of poverty or social exclusion by gender, EU27 (%)
  • Figure 37: Work–life conflicts by gender, EU27 (%)
  • Figure 38: Work–life conflicts, by gender and parenthood status, EU27 (%)
  • Figure 39: Difficulties concentrating on job because of family responsibilities, by teleworking and parenthood status, EU27 (%)

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz