Anticipating and managing the impact of change

Przejście na cyfryzację – tendencje związane z restrukturyzacją w bankowości detalicznej

Report
Opublikowane
26 Wrzesień 2022
pdf
Formats and languages
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • Chociaż w ciągu ostatnich dziesięciu lat w większości sektorów usług odnotowano wzrost liczby miejsc pracy, zatrudnienie w bankowości detalicznej spadło – najpierw z powodu kryzysu finansowego, a następnie cyfryzacji i niedawnego przejścia na internetową bankowość detaliczną. Jednocześnie skurczyła się fizyczna infrastruktura bankowości detalicznej – dzisiaj na 100 000 mieszkańców w UE przypada jedynie ok. 20 oddziałów banków, podczas gdy w 2004 r. było to ok. 30.
Read more
 • Chociaż w ciągu ostatnich dziesięciu lat w większości sektorów usług odnotowano wzrost liczby miejsc pracy, zatrudnienie w bankowości detalicznej spadło – najpierw z powodu kryzysu finansowego, a następnie cyfryzacji i niedawnego przejścia na internetową bankowość detaliczną. Jednocześnie skurczyła się fizyczna infrastruktura bankowości detalicznej – dzisiaj na 100 000 mieszkańców w UE przypada jedynie ok. 20 oddziałów banków, podczas gdy w 2004 r. było to ok. 30.
 • Restrukturyzacja w bankowości detalicznej ma często nieporównywalnie większy wymiar pod względem skali, czasu trwania i złożoności w porównaniu z innymi sektorami. Odbywa się to poprzez ugruntowane ramy instytucjonalne dialogu społecznego z wykorzystaniem wysokiego poziomu reprezentacji i organizacji zbiorowych. Stanowi ona ważny przykład niezbędnej roli dialogu społecznego w łagodzeniu negatywnych skutków restrukturyzacji.
 • W porównaniu z innymi sektorami gwałtownie wzrósł odsetek specjalistów do spraw bankowości detalicznej, przy czym dwie trzecie specjalistów w dziedzinie bankowości detalicznej w UE posiada obecnie kwalifikacje uniwersyteckie. Aby sprostać nowemu zapotrzebowaniu na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji (tj. eksperci prawni, analitycy danych i specjaliści ds. bezpieczeństwa sieci) oraz by zwiększyć szanse na zatrudnienie osób na bardziej tradycyjnych stanowiskach bankowych, kluczowe znaczenie dla sektora będzie miało opracowanie ukierunkowanych programów na rzecz umiejętności pracowników.
 • Cyfryzacja zmieniła wiele tradycyjnych sposobów pracy w bankowości detalicznej, co doprowadziło do wzrostu liczby miejsc pracy związanych z komputerami i spadku liczby miejsc pracy związanych z obsługą klientów. Duży odsetek miejsc pracy nadających się do wykonywania zdalnie również odnotował w tym sektorze najgwałtowniejszy wzrost liczby osób pracujących z domu podczas pandemii – w 2021 r. prawie jeden na dwóch pracowników sektora finansowego w UE pracował zdalnie „zwykle” lub „sporadycznie”.
 • Bankowość detaliczna jest sektorem charakteryzującym się wysokimi płacami, ale odnotowuje również największe zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć. Mimo że odzwierciedla to częściowo specjalistyczny charakter miejsc pracy w sektorze, w którym mężczyźni są nadmiernie reprezentowani w lepiej wynagradzanych zawodach informatycznych oraz na stanowiskach nadzorczych i kierowniczych, kontrole wynagrodzeń ze względu na płeć przewidziane w proponowanej dyrektywie w sprawie przejrzystości wynagrodzeń w UE będą miały do odegrania ważną rolę w identyfikowaniu innych czynników powodujących duże zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w tym sektorze.
Read less

Podsumowanie

Sektor bankowości detalicznej stanowi podatny grunt dla zbadania wpływu cyfryzacji na pracę i zatrudnienie. Usługi finansowe są w coraz większym stopniu świadczone przez internet, bez pośrednictwa instytucji zorientowanych na klienta. Wiele banków w tym sektorze przechodzi seryjną restrukturyzacjRead more

Sektor bankowości detalicznej stanowi podatny grunt dla zbadania wpływu cyfryzacji na pracę i zatrudnienie. Usługi finansowe są w coraz większym stopniu świadczone przez internet, bez pośrednictwa instytucji zorientowanych na klienta. Wiele banków w tym sektorze przechodzi seryjną restrukturyzację od czasu światowego kryzysu finansowego i należy do jednego z niewielu sektorów usługowych charakteryzujących się zatrudnieniem na stałym poziomie lub jego spadkiem. Oprócz zmian technologicznych w sposobie świadczenia usług sektor ten odpowiada również na inne wyzwania, w tym zwiększone obciążenie regulacyjne i związane z przestrzeganiem przepisów, konkurencję ze strony technologii finansowej oraz niskie stopy procentowe i niższą rentowność. W studiach przypadków przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu opisano przykłady ostatnich restrukturyzacji w sektorze, powody restrukturyzacji, sposób zarządzania nią i jej wpływ na zatrudnienie, organizację pracy i inne wyniki działalności gospodarczej i pracowników.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  78
  Nr referencyjny: 
  EF22014
  ISBN: 
  978-92-897-2280-3
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-22-009-EN-N
  DOI: 
  10.2806/146383
  Catalogue info

  Przejście na cyfryzację – tendencje związane z restrukturyzacją w bankowości detalicznej

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2022), Going digital: Restructuring trends in retail banking, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF22014EN1
  Catalogue info

  Going digital: Restructuring trends in retail banking

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 1 języku

  Pobierz
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Top 6 retail banking occupations in 2011 and 2021, EU27
  • Table 2: Characteristics of job loss cases in the financial sector and in all other sectors, 2008–2021
  • Table 3: Largest recent restructuring cases in the financial sector at national level, 2020–2021
  • Table 4: Companies involved in continuous or serial restructuring, 2019–2021
  • Table 5: Summary of the main drivers of the restructuring processes in the banking cases analysed
  • Table 6: Restructuring processes at CaixaBank in 2015–2021
  • Table 7: Time frames of the restructuring processes
  • Table 8: Implementation phases of the CaixaBank collective dismissal plan in 2021
  • Table 9: Support measures for employees affected
  • Table 10: Quota 100 economic incentive applied to Banco BPM

  List of figures

  • Figure 1: Number of bank branches per 100,000 inhabitants, 2004 and 2020
  • Figure 2: Employment change in service sectors, 2008–2021, EU27 (percentage points)
  • Figure 3: Financial and insurance services as a proportion of total employment, 2008 and 2021, EU27 (%)
  • Figure 4: Number of employees in financial and insurance services by broad occupational group, 2008 and 2021, EU27 (millions)
  • Figure 5: Unadjusted gender pay gap by country, 2020 (percentage points)
  • Figure 6: Proportion of young employees (15–39 years) in the total workforce by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 7: Relative prevalence of young employees by country, 2021, EU27 (percentage points)
  • Figure 8: Proportion of part-time employees by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 9: Average number of actual weekly working hours in the main job, 2008 and 2020, EU27
  • Figure 10: Change in total volume of hours worked compared with 2008, EU27 (percentage points)
  • Figure 11: Teleworking incidence by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 12: Teleworking incidence in retail banking before and during the pandemic, 2019 and 2020, EU27 (%)
  • Figure 13: Teleworking incidence by gender, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 14: Employee location by broad occupational group, 2021, EU27 (%)
  • Figure 15: Number of restructuring announcements involving job losses and job gains per year, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 16: Number of national or subnational cases involving job losses in the financial sector by restructuring type, 2008–2021, EU27
  • Figure 17: Offshoring cases, 2008–2021
  • Figure 18: Proportions of payment instruments used at the point of sale and in person-to-person payments (left figure) and used online (right figure), euro zone, 2019 (%)
  • Figure 19: Use of payment methods during the pandemic, euro zone, 2020 (%)
 • Case studies

   

  Country Restructuring case studies database PDF
  Denmark Danske Bank Danske Bank 
  Italy Banco BPM Banco BPM
  Netherlands ING Group ING Group
  Poland Bank Pekao S.A. Bank Pekao S.A.
  Portugal Novo Banco Group Novo Banco Group
  Spain CaixaBank CaixaBank

   

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor (ERM) has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This publication series include the ERM reports, as well as blogs, articles and working papers on restructuring-related events in the EU27 and Norway.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz