Industrial relations and social dialogue

Dialog społeczny i rokowania zbiorowe w sektorze szpitalnym w czasie pandemii COVID 19

Report
Opublikowane
1 Grudzień 2022
pdf
Formats and languages
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • W krajach o długiej tradycji współpracy między partnerami społecznymi dialog społeczny i rokowania zbiorowe odegrały znaczącą rolę w stawianiu czoła niektórym wyzwaniom, jakie pandemia COVID 19 postawiła przed sektorem szpitalnym. Negocjacje między partnerami społecznymi miały kluczowe znaczenie m.in. dla uzgodnienia zmian w organizacji pracy, które są niezbędne do rozwiązania kryzysu zdrowotnego, oraz dla skutecznego przyznania dodatkowego finansowania i dodatkowych zasobów.
Read more
 • W krajach o długiej tradycji współpracy między partnerami społecznymi dialog społeczny i rokowania zbiorowe odegrały znaczącą rolę w stawianiu czoła niektórym wyzwaniom, jakie pandemia COVID 19 postawiła przed sektorem szpitalnym. Negocjacje między partnerami społecznymi miały kluczowe znaczenie m.in. dla uzgodnienia zmian w organizacji pracy, które są niezbędne do rozwiązania kryzysu zdrowotnego, oraz dla skutecznego przyznania dodatkowego finansowania i dodatkowych zasobów.
 • Podczas kryzysu związanego z COVID 19 dialog społeczny i rokowania zbiorowe miały zasadnicze znaczenie dla znalezienia rozwiązań problemów w sektorze szpitalnym w niektórych krajach, w których zazwyczaj nie odgrywają one kluczowej roli. Na przykład w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Estonii i na Malcie nastąpiło ożywienie dialogu społecznego w sektorze szpitalnym. Z kolei w krajach najbardziej dotkniętych środkami oszczędnościowymi w sektorze opieki zdrowotnej w następstwie kryzysu finansowego z lat 2007–2008 – mianowicie w Grecji, Portugalii i Hiszpanii – i których systemy opieki zdrowotnej nie odzyskały w pełni sprawności po cięciach personelu i zamrożeniu płac w tym okresie, rządy wdrożyły przepisy bez udziału partnerów społecznych, którzy odegrali ograniczoną rolę w zarządzaniu ogólną reakcją.
 • Pandemia sprawiła, że partnerzy społeczni w sektorze szpitalnym zaangażowali się w tematy wykraczające poza tradycyjne kwestie płac i czasu pracy. Potrzeba zabezpieczenia potencjału kadrowego w szpitalach często wymagała ich zaangażowania w dostosowanie praktyk organizacji pracy i realokację personelu oraz w inne działania związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa personelu.
 • Pandemia pogłębiła istniejące niedobory pracowników i prawdopodobnie doprowadzi do większej międzynarodowej konkurencji w zakresie rekrutacji pracowników sektora zdrowia. Partnerzy społeczni w tym sektorze są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem, jaki wysoki poziom stresu i obciążenia pracą może mieć na zatrzymanie pracowników, ponieważ są to czynniki często związane z chęcią odejścia pracowników z sektora.
 • Z ustaleń wynika, że tam, gdzie dialog społeczny i rokowania zbiorowe odgrywały istotną rolę w rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykał się sektor szpitalny w czasie pandemii COVID 19, reakcje były lepsze i szybciej opracowywane. Zwraca to uwagę na fakt, że dobrze funkcjonujący dialog społeczny i rokowania zbiorowe mają kluczowe znaczenie dla silnego sektora szpitalnego i mogą zwiększyć gotowość UE na potencjalne przyszłe kryzysy zdrowotne.
Read less

Podsumowanie

W niniejszym raporcie przeanalizowano rolę dialogu społecznego i rokowań zbiorowych w rozwiązywaniu problemów stworzonych lub zaostrzonych przez pandemię COVID 19 w sektorze szpitalnym. Zbadano również, czy istniejące procesy dialogu społecznego i rokowań zbiorowych na poziomie krajowym zostały dRead more

W niniejszym raporcie przeanalizowano rolę dialogu społecznego i rokowań zbiorowych w rozwiązywaniu problemów stworzonych lub zaostrzonych przez pandemię COVID 19 w sektorze szpitalnym. Zbadano również, czy istniejące procesy dialogu społecznego i rokowań zbiorowych na poziomie krajowym zostały dostosowane w celu sprostania tym nowym wyzwaniom. Badania obejmowały przegląd literatury w celu określenia kontekstu strukturalnych cech sektora szpitalnego oraz analizę inicjatyw politycznych mających na celu zarządzanie kryzysem, realizowanych w krajach UE 27 i Norwegii. Ustalenia wskazują, że poziom i charakter zaangażowania partnerów społecznych w reakcje na pandemię był różny w poszczególnych krajach Europy. W niektórych krajach dialog społeczny i rokowania zbiorowe odgrywały znaczącą rolę, podczas gdy w innych – partnerzy społeczni byli mniej zaangażowani. Nie stwierdzono istotnych zmian w instytucjach i procesach dialogu społecznego, jednak zakres zagadnień, którymi się zajmują, rozszerzył się poza tradycyjne obszary zatrudnienia i warunków pracy.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  52
  Nr referencyjny: 
  EF21030
  ISBN: 
  978-92-897-2296-4
  Nr katalogowy: 
  TJ-05-22-381-EN-N
  DOI: 
  10.2806/660968
  Catalogue info

  Dialog społeczny i rokowania zbiorowe w sektorze szpitalnym w czasie pandemii COVID 19

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2022), Social dialogue and collective bargaining in the hospital sector during the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF21030EN1
  Catalogue info

  Social dialogue and collective bargaining in the hospital sector during the COVID-19 pandemic

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 1 języku

  Pobierz
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Distribution of social dialogue and collective bargaining practices, by type of social partner involvement and issues covered
  • Table 2: Bargaining level of pay initiatives addressed in social dialogue and collective bargaining rounds
  • Table 3: Summary of major developments in social dialogue and collective bargaining in the hospital sector during the COVID-19 pandemic in different industrial democracy clusters

  List of figures

  • Figure 1: Change in employment in the hospital sector (%), EU Member States, 2015–2020
  • Figure 2: Share of hospital employment out of total employment (%), EU Member States and the United Kingdom, 2015 and 2020
  • Figure 3: Breakdown of hospital doctors by gender (%), EU Member States and Norway, 2019
  • Figure 4: Breakdown of hospital doctors by age (%), EU Member States and Norway, 2019
  • Figure 5: Ratio of nurses and midwives to doctors in hospitals (full-time equivalents), EU Member States, Norway and the United Kingdom, 2019 or most recent data available
  • Figure 6: Share of temporary employment in hospital sector and total employment (%), EU Member States, 2020
  • Figure 7: Share of part-time employment in hospital sector and total employment (%), EU Member States, 2020
  • Figure 8: Share of foreign-trained doctors in country (%), EU Member States, Norway and the United Kingdom, 2019
  • Figure 9: Share of foreign-trained nurses in country (%), EU Member States, Norway and the United Kingdom, 2019
  • Figure 10: Distribution of hospital beds (%), by type of ownership, EU Member States, 2019
  • Figure 11: Remuneration of nurses and doctors (salary ratio to national average wage), EU Member States, Norway and the United Kingdom, 2019
  • Figure 12: Wages of hospital nurses and specialists in selected central and eastern European countries, 2010–2019
  • Figure 13: Wages of hospital nurses and specialists in Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain, 2010–2019
 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz