Industrial relations

Telepraca w UE: Ramy prawne i najnowsze aktualizacje

Report
Opublikowane
1 Wrzesień 2022
pdf
Formats and languages
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • Telepraca zostanie z nami na długo. Monitorowanie rozwoju sytuacji w państwach członkowskich musi pozostać priorytetem dla decydentów, zwłaszcza w takich kwestiach jak: różne rodzaje telepracy, organizacja czasu pracy, prawo do rozłączenia się, prawo do żądania telepracy, związek między telepracą a równouprawnieniem płci, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz zagrożenia psychospołeczne. Aby zapewnić jednakową ochronę telepracownikom w całej UE, konieczne będą również wspólne standardy.
Read more
 • Telepraca zostanie z nami na długo. Monitorowanie rozwoju sytuacji w państwach członkowskich musi pozostać priorytetem dla decydentów, zwłaszcza w takich kwestiach jak: różne rodzaje telepracy, organizacja czasu pracy, prawo do rozłączenia się, prawo do żądania telepracy, związek między telepracą a równouprawnieniem płci, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz zagrożenia psychospołeczne. Aby zapewnić jednakową ochronę telepracownikom w całej UE, konieczne będą również wspólne standardy.
 • Nie ma uniwersalnego podejścia do regulowania telepracy, ponieważ wymaga ona różnych kombinacji regulacji, strategii i kultury pracy. Dialog społeczny może odegrać kluczową rolę we wdrażaniu przepisów dotyczących telepracy, aby chronić pracowników i przynosić pozytywne rezultaty zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.
 • Od początku pandemii dziesięć państw przyjęło nowe przepisy w sprawie telepracy , podkreślając znaczenie dalszego budowania zdolności na potrzeby dialogu społecznego. W państwach członkowskich, w których kultura dialogu społecznego jest stosunkowo słaba, wdrożenie przepisów na szczeblu krajowym w przedsiębiorstwach i ochrona pracowników w zakresie telepracy stanowi szczególne wyzwanie.
 • W czasie pandemii wprowadzono znaczną liczbę układów zbiorowych dotyczących telepracy na poziomie przedsiębiorstw i sektorów, w szczególności w sektorach, w których istnieją już porozumienia, takich jak usługi finansowe, przemysł, informacja i komunikacja. Opracowano nowe układy w sektorach usług publicznych i administracji, edukacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, w których podkreślono, że telepraca szybko staje się stałym sposobem organizacji pracy w całej UE.
 • Liczba państw, które uwzględniły prawo do telepracy w ustawodawstwie krajowym, podwoiła się od początku pandemii. Pracownicy, których zawód umożliwia pracę zdalną, mają obecnie prawo do ubiegania się o telepracę we Francji, na Litwie, w Portugalii i Holandii. W Niemczech i Irlandii prawodawstwo w tym zakresie jest w fazie przygotowania.
Read less

Podsumowanie

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono i przeanalizowano przepisy prawne i rokowania zbiorowe w sprawie telepracy w 27 państwach członkowskich i Norwegii. Podkreślono w nim główne różnice i podobieństwa między państwami w zakresie ustawodawstwa dotyczącego telepracy oraz niedawne zmiany w tych pRead more

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono i przeanalizowano przepisy prawne i rokowania zbiorowe w sprawie telepracy w 27 państwach członkowskich i Norwegii. Podkreślono w nim główne różnice i podobieństwa między państwami w zakresie ustawodawstwa dotyczącego telepracy oraz niedawne zmiany w tych przepisach. Przeanalizowano również obecną sytuację w zakresie rokowań zbiorowych w sprawie telepracy. W analizie zwrócono uwagę na wiele wad telepracy i wyzwań z nią związanych, koncentrując się na przepisach dotyczących dostępu do telepracy, elastycznego czasu pracy, ciągłej dostępności/łączności, izolacji, zapobiegania zagrożeniom zawodowym i zdrowotnym oraz kosztów ponoszonych przez pracownika podczas pracy zdalnej. Ponieważ COVID-19 przyczynił się do przyspieszenia uregulowania telepracy, zarówno w prawodawstwie, jak i w drodze rokowań zbiorowych, w sprawozdaniu skoncentrowano się na wyjaśnieniu, w jaki sposób można uregulować przyszłość telepracy na szczeblu krajowym i unijnym w celu poprawy warunków pracy i dobrostanu pracowników.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  80
  Nr referencyjny: 
  EF22032
  ISBN: 
  ISBN 978-92-897-2272-8
  Nr katalogowy: 
  TJ-07-22-792-EN-N
  DOI: 
  doi:10.2806/42974
  Catalogue info

  Telepraca w UE: Ramy prawne i najnowsze aktualizacje

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2022), Telework in the EU: Regulatory frameworks and recent updates, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF22032EN1
  Catalogue info

  Telework in the EU: Regulatory frameworks and recent updates

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 1 języku

  Pobierz
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Key terms and definitions
  • Table 2: Telework regulation clusters
  • Table 3: Changes in national regulations of telework
  • Table 4: Main topics addressed in telework legislative reforms
  • Table 5: Overview of national-level (cross-industry) collective agreements on telework
  • Table 6: Statutory definitions of telework
  • Table 7: Legislative provisions on the right to disconnect
  • Table 8: Overview of sectoral collective agreements by sector and country
  • Table 9: Sample of company-level collective agreements by countries and date of entry

  List of figures

  • Figure 1: Regulation of telework in EU countries and Norway
  • Figure 2: Number of sectors covered by sectoral agreements with telework provisions by selected Member States, 2021
  • Figure 3: Number of selected Member States with collective agreements on telework by sector, 2021
  • Figure 4: Number of sectoral-level agreements with telework provisions covering different aspects

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz