Czwarte europejskie badanie warunków pracy: streszczenie

Résumé
Opublikowane
19 Marzec 2008
Authors: 
Eurofound

Podsumowanie

Praca odgrywa znaczącą rolę w życiu większości Europejczyków. Na szczeblu polityki UE uznaje się, że zrozumienie warunków, w jakich pracują ludzie w poszczególnych krajach UE, jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia poprawy jakości pracy, zwiększenia wydajności i wzrostu zatrudnienia – są to tak zwane cele Agendy Lizbońskiej. Począwszy od 1990 roku, europejskie badanie warunków pracy, przeprowadzane przez Fundację co pięć lat, dostarcza jedynego w swoim rodzaju wglądu w kwestie związane z jakością pracy. Czwarte badanie prezentuje opinie pracowników na temat wielu zagadnień, w tym organizacji pracy, czasu pracy, równości szans, szkolenia, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zadowolenia z pracy.Opublikowano: 12 April, 2007
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Czwarte europejskie badanie warunków pracy: streszczenie

  Authors: 
  Eurofound

  Praca odgrywa znaczącą rolę w życiu większości Europejczyków. Na szczeblu polityki UE uznaje się, że zrozumienie warunków, w jakich pracują ludzie w poszczególnych krajach UE, jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia poprawy jakości pracy, zwiększenia wydajności i wzrostu zatrudnienia – są to tak zwane cele Agendy Lizbońskiej. Począwszy od 1990 roku, europejskie badanie warunków pracy, przeprowadzane przez Fundację co pięć lat, dostarcza jedynego w swoim rodzaju wglądu w kwestie związane z jakością pracy. Czwarte badanie prezentuje opinie pracowników na temat wielu zagadnień, w tym organizacji pracy, czasu pracy, równości szans, szkolenia, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zadowolenia z pracy.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz