Czwarte europejskie badanie warunków pracy: streszczenie

Résumé
Opublikowane
19 Marzec 2008
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Autor/autorzy: 
Eurofound

Podsumowanie

Praca odgrywa znaczącą rolę w życiu większości Europejczyków. Na szczeblu polityki UE uznaje się, że zrozumienie warunków, w jakich pracują ludzie w poszczególnych krajach UE, jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia poprawy jakości pracy, zwiększenia wydajności i wzrostu zatrudnienia – są to tak zwane cele Agendy Lizbońskiej. Począwszy od 1990 roku, europejskie badanie warunków pracy, przeprowadzane przez Fundację co pięć lat, dostarcza jedynego w swoim rodzaju wglądu w kwestie związane z jakością pracy. Czwarte badanie prezentuje opinie pracowników na temat wielu zagadnień, w tym organizacji pracy, czasu pracy, równości szans, szkolenia, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zadowolenia z pracy.Opublikowano: 12 April, 2007 Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Nr referencyjny: 
  ef0678
  Catalogue info

  Czwarte europejskie badanie warunków pracy: streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Praca odgrywa znaczącą rolę w życiu większości Europejczyków. Na szczeblu polityki UE uznaje się, że zrozumienie warunków, w jakich pracują ludzie w poszczególnych krajach UE, jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia poprawy jakości pracy, zwiększenia wydajności i wzrostu zatrudnienia – są to tak zwane cele Agendy Lizbońskiej. Począwszy od 1990 roku, europejskie badanie warunków pracy, przeprowadzane przez Fundację co pięć lat, dostarcza jedynego w swoim rodzaju wglądu w kwestie związane z jakością pracy. Czwarte badanie prezentuje opinie pracowników na temat wielu zagadnień, w tym organizacji pracy, czasu pracy, równości szans, szkolenia, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zadowolenia z pracy.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz