Europejskie badanie przedsiębiorstw – pierwsze wnioski (streszczenie)

Résumé
Opublikowane
30 Maj 2011
Authors: 
Eurofound

Podsumowanie

Wiosną 2009 r. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) rozpoczęła szeroko zakrojone, reprezentatywne badanie skierowane do kierowników i przedstawicieli pracowników. Europejskie badanie przedsiębiorstw 2009 (ang. European Company Survey – ECS) – praktyki w zakresie elastyczności i dialog społeczny jest drugim ogólnoeuropejskim badaniem przedsiębiorstw zainicjowanym przez Eurofound. Europejskie badanie przedsiębiorstw dokumentuje strategie przedsiębiorstw w zakresie elastyczności i stanowi wyjątkowe źródło porównawczych informacji na temat dialogu społecznego w miejscu pracy. Poprzednie badanie Eurofound wykazało, że przedsiębiorstwa stosują różne praktyki w zakresie elastyczności, i to nie pojedynczo, a łącznie. Badanie to dotyczyło różnych środków elastyczności – wewnętrznej i zewnętrznej, ilościowej i jakościowej.Pobierz PDF: PL (pdf 236.77 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef0997
  ISBN: 
  978-92-897-0860-9
  Catalogue: 
  TJ-32-09-180-EN-C
  Catalogue info

  Europejskie badanie przedsiębiorstw – pierwsze wnioski (streszczenie)

  Authors: 
  Eurofound

  Wiosną 2009 r. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) rozpoczęła szeroko zakrojone, reprezentatywne badanie skierowane do kierowników i przedstawicieli pracowników. Europejskie badanie przedsiębiorstw 2009 (ang. European Company Survey – ECS) – praktyki w zakresie elastyczności i dialog społeczny jest drugim ogólnoeuropejskim badaniem przedsiębiorstw zainicjowanym przez Eurofound. Europejskie badanie przedsiębiorstw dokumentuje strategie przedsiębiorstw w zakresie elastyczności i stanowi wyjątkowe źródło porównawczych informacji na temat dialogu społecznego w miejscu pracy. Poprzednie badanie Eurofound wykazało, że przedsiębiorstwa stosują różne praktyki w zakresie elastyczności, i to nie pojedynczo, a łącznie. Badanie to dotyczyło różnych środków elastyczności – wewnętrznej i zewnętrznej, ilościowej i jakościowej.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz