Europejskie badanie przedsiębiorstw – pierwsze wnioski (streszczenie)

Wiosną 2009 r. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) rozpoczęła szeroko zakrojone, reprezentatywne badanie skierowane do kierowników i przedstawicieli pracowników. Europejskie badanie przedsiębiorstw 2009 (ang. European Company Survey – ECS) – praktyki w zakresie elastyczności i dialog społeczny jest drugim ogólnoeuropejskim badaniem przedsiębiorstw zainicjowanym przez Eurofound. Europejskie badanie przedsiębiorstw dokumentuje strategie przedsiębiorstw w zakresie elastyczności i stanowi wyjątkowe źródło porównawczych informacji na temat dialogu społecznego w miejscu pracy. Poprzednie badanie Eurofound wykazało, że przedsiębiorstwa stosują różne praktyki w zakresie elastyczności, i to nie pojedynczo, a łącznie. Badanie to dotyczyło różnych środków elastyczności – wewnętrznej i zewnętrznej, ilościowej i jakościowej.Pobierz PDF: PL (pdf 236.77 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz