Wpływ recesji na politykę zarządzania wiekiem (Streszczenie)

Résumé
Opublikowane
22 Marzec 2012
Autor/autorzy: 
van Stolk, Chris

Podsumowanie

W ramach badania Eurofound dotyczącego „Restrukturyzacji podczas recesji i współczynnika aktywności zawodowej” przeanalizowano praktyki zarządzania wiekiem w firmach w świetle restrukturyzacji przeprowadzanej w czasie recesji. W badaniu tym analizowano politykę w stosunku do zatrzymywania starszych pracowników (w wieku 50+ lat) na poziomie krajowym i na poziomie zakładu pracy w dziewięciu państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE): Austrii, Belgii, Czechach, Węgrzech, Łotwie, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.Pobierz PDF: PL (pdf 234.36 Kb) Read less
 • Sprawozdanie

  Nr referencyjny: 
  ef1175
  Catalogue info

  Wpływ recesji na politykę zarządzania wiekiem (Streszczenie)

  Autor/autorzy: 
  van Stolk, Chris

  W ramach badania Eurofound dotyczącego „Restrukturyzacji podczas recesji i współczynnika aktywności zawodowej” przeanalizowano praktyki zarządzania wiekiem w firmach w świetle restrukturyzacji przeprowadzanej w czasie recesji. W badaniu tym analizowano politykę w stosunku do zatrzymywania starszych pracowników (w wieku 50+ lat) na poziomie krajowym i na poziomie zakładu pracy w dziewięciu państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE): Austrii, Belgii, Czechach, Węgrzech, Łotwie, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz