Wpływ recesji na politykę zarządzania wiekiem (Streszczenie)

Résumé
Opublikowane
22 Marzec 2012
pdf
Formats and languages
  • Pobierz
Autor/autorzy: 
van Stolk, Chris

Podsumowanie

W ramach badania Eurofound dotyczącego „Restrukturyzacji podczas recesji i współczynnika aktywności zawodowej” przeanalizowano praktyki zarządzania wiekiem w firmach w świetle restrukturyzacji przeprowadzanej w czasie recesji. W badaniu tym analizowano poliRead more
W ramach badania Eurofound dotyczącego „Restrukturyzacji podczas recesji i współczynnika aktywności zawodowej” przeanalizowano praktyki zarządzania wiekiem w firmach w świetle restrukturyzacji przeprowadzanej w czasie recesji. W badaniu tym analizowano politykę w stosunku do zatrzymywania starszych pracowników (w wieku 50+ lat) na poziomie krajowym i na poziomie zakładu pracy w dziewięciu państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE): Austrii, Belgii, Czechach, Węgrzech, Łotwie, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.


Read less

Formats and languages

  • Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz