Wstępne ustalenia: Szóste europejskie badanie warunków pracy

Résumé
Opublikowane
23 Listopad 2015
Formats and languages
  • PDF
Authors: 
Eurofound

Podsumowanie

Szóste europejskie badanie warunków pracy (EWCS) oddaje różnorodność sytuacji pracowników w Europie w zależności od kraju, zawodu, płci i grupy wiekowej, a także zmiany tej sytuacji w czasie. Wyniki badania wskazują na złożoność realiów, z jakimi muszą się zmagać europejscy decydenci w swoich wysiłkach na rzecz budowania sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy. Wyniki badania zwracają uwagę na zakres i zasięg działań, jakie decydenci powinni wypracowywać, by sprostać dzisiejszym wyzwaniom.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz