Wstępne ustalenia: Szóste europejskie badanie warunków pracy

PDF version Printer-friendly version

Szóste europejskie badanie warunków pracy (EWCS) oddaje różnorodność sytuacji pracowników w Europie w zależności od kraju, zawodu, płci i grupy wiekowej, a także zmiany tej sytuacji w czasie. Wyniki badania wskazują na złożoność realiów, z jakimi muszą się zmagać europejscy decydenci w swoich wysiłkach na rzecz budowania sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy. Wyniki badania zwracają uwagę na zakres i zasięg działań, jakie decydenci powinni wypracowywać, by sprostać dzisiejszym wyzwaniom.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely