Od kryzysu do odbudowy: Lepiej przemyślana polityka na rzecz konkurencyjnej i sprawiedliwej Europy

Work programme
Opublikowane
20 Listopad 2012
pdf
Formats and languages
Autor/autorzy: 
Eurofound

Podsumowanie

Eurofound przystępuje do realizacji nowego czteroletniego programu prac w czasach, gdy Europa stoi w obliczu największych jak dotąd wyzwań. Perspektywy rozwoju gospodarczo-społecznego w Europie i innych częściach świata są coraz bardziej niepewne. Opracowane w oparciu o taką sytuację społeczno-gospodarczą i z uwzględnieniem podstawowych potrzeb priorytety niniejszego programu wyraźnie odzwierciedlają zarówno pilne wyzwanie, jakim jest uporanie się z kryzysem, jak i średnioterminowe ambicje w kwestii dążenia do konkurencyjnej i sprawiedliwej Europy – co oczywiście wiąże się z ogólnym pragnieniem skierowania Europy na ścieżkę rozwoju. W oparciu o ponad 30-letnie badania i specjalistyczną wiedzę służącą europejskim decydentom – instytucjom UE, rządom krajowym i partnerom społecznym – niniejszy program stanowi strategiczne ramy dla prac Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na lata 2013–2016.Pobierz PDF: PL (pdf 586.37 Kb) Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  32
  Nr referencyjny: 
  ef1252
  Catalogue info

  Od kryzysu do odbudowy: Lepiej przemyślana polityka na rzecz konkurencyjnej i sprawiedliwej Europy

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Eurofound przystępuje do realizacji nowego czteroletniego programu prac w czasach, gdy Europa stoi w obliczu największych jak dotąd wyzwań. Perspektywy rozwoju gospodarczo-społecznego w Europie i innych częściach świata są coraz bardziej niepewne. Opracowane w oparciu o taką sytuację społeczno-gospodarczą i z uwzględnieniem podstawowych potrzeb priorytety niniejszego programu wyraźnie odzwierciedlają zarówno pilne wyzwanie, jakim jest uporanie się z kryzysem, jak i średnioterminowe ambicje w kwestii dążenia do konkurencyjnej i sprawiedliwej Europy – co oczywiście wiąże się z ogólnym pragnieniem skierowania Europy na ścieżkę rozwoju. W oparciu o ponad 30-letnie badania i specjalistyczną wiedzę służącą europejskim decydentom – instytucjom UE, rządom krajowym i partnerom społecznym – niniejszy program stanowi strategiczne ramy dla prac Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na lata 2013–2016.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz