Badanie warunków pracy w Europie 2020

Jak wygląda Twoje życie zawodowe, w szczególności w porównaniu z innymi Europejczykami?

Eurofound jest agencją UE badającą, jak ludzie żyją i pracują w całej Europie i jak zmienia się to w czasie. Agencja co pięć lat przeprowadza badanie na temat warunków pracy i jakości zatrudnienia. Każde badanie obrazuje aktualne ujęcie warunków pracy oraz wskazuje, co i w jaki sposób się zmieniło.

Badanie warunków pracy w Europie (EWCS) dostarcza wartościowych informacji, które pomagają decydentom podejmować decyzje dotyczące form zatrudnienia: w miejscu pracy, na szczeblu krajowym i europejskim – decyzje, na których możesz skorzystać Ty i inni pracownicy. Badanie gromadzi informacje dotyczące Twoich warunków pracy, w tym czasu pracy, narażenia na ryzyko zawodowe, organizacji pracy, równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, dostępu do szkoleń, premii oraz ogólnego zadowolenia z pracy.

Badanie warunków pracy w Europie zostanie przeprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w siedmiu krajach kandydujących, a także w Norwegii i Szwajcarii. W każdym kraju w badaniu weźmie udział od 1000 do 3300 pracowników – co łącznie da 45 000 respondentów. Badanie będzie przeprowadzane w miejscu zamieszkania respondenta. Niezwykle ważne jest, aby w badaniu wzięła udział jak największa liczba osób, ponieważ to zapewni jego wiarygodność. Respondenci są wybierani losowo.

Wyniki badania są wykorzystywane do:

  • monitorowania postępu i wyzwań z zakresu jakości zatrudnienia
  • analizy funkcjonowania polityki zatrudnienia z perspektywy jego jakości
  • identyfikacji grup ryzyka oraz obszarów problematycznych, a także postępów
  • tworzenia nowych zasad obowiązujących w miejscu pracy

Pierwsze wyniki badania zostaną opublikowane w 2021 r.. Wszystkie zgromadzone informacje zostaną zanonimizowane, tak aby uniemożliwić identyfikację poszczególnych respondentów na podstawie wyników. Jest to zgodne z przepisami krajowymi i unijnymi. Z oświadczeniem o ochronie prywatności można się zapoznać pod adresem www.ipsos.uk/EWCS7

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z dyrektor ds. badań, Sophią MacGoris, pod adresem smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz