Badanie warunków pracy w Europie 2020

Z powodu COVID-19 wstrzymano prace w terenie w ramach europejskiego badania warunków pracy w 2020 r.

W dniu 3 lutego 2020 r. Eurofound rozpoczął prace w terenie nad najnowszą edycją swojego przełomowego europejskiego badania warunków pracy (ang. European Working Conditions Survey, EWCS). Ze względu na pandemię COVID-19 Agencja została jednak zmuszona do zakończenia wstępnych badań w terenie polegających na przeprowadzaniu bezpośrednich rozmów po zaledwie siedmiu tygodniach. Eurofound udostępni w odpowiednim czasie niektóre dokumenty uzupełniające, takie jak sprawozdania metodologiczne i kwestionariusz stosowany w badaniu.

Od marca do lipca 2021 r. Eurofound przeprowadzi nową rundę prac w terenie na potrzeby EWCS, wykorzystując po raz pierwszy wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).

Dalszych informacji na temat EWCS udziela Sophia MacGoris (tel.: +353 1 204 3100, e-mail smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz