Dostępność danych

Dostępność danych

Zgodnie ze swoją polityką Eurofund zapewnia swobodny dostęp do kwestionariuszy i baz danych. Kwestionariusze są udostępniane po zakończeniu prac terenowych. Dane uzyskane podczas badań są udostępniane nie później niż dwa lata po zakończeniu prac terenowych.

Kwestionariusze

Ostatnio udostępnione kwestionariusze:

Łącza do kwestionariuszy z wcześniejszych badań można znaleźć na stronach poświęconych konkretnym falom badania.

Dane zgromadzone podczas badań

Dane zgromadzone przez Eurofund i materiały towarzyszące są przechowywane w archiwum danych Wielkiej Brytanii (ang. UK Data Archive – UKDA) w Essex w Wielkiej Brytanii i udostępniane on-line za pośrednictwem międzynarodowej sekcji Urzędu Danych Gospodarczych i Społecznych (ang. Economic and Social Data Service – ESDS).

Dane są bezpłatnie udostępniane wszystkim zrejestrowanym użytkownikom, którzy zamierzają je wykorzystać do celów niezarobkowych. Wnioski o wykorzystanie danych do celów handlowych są przekazywane do Eurofound do zatwierdzenia.

Każdy, kto jest zainteresowany wykorzystaniem danych z badań przeprowadzanych przez Eurofound, powinien postępować w następujący sposób:

  1. Wejść na stronę internetową ESDS. Znaleźć badania, klikając na zakładkę „Micro data” po prawej stronie, a następnie kliknąć na Eurofound.
  2. Na stronie Eurofound kliknąć na nazwę odpowiedniego badania, aby uzyskać więcej informacji o danych.
  3. Kliknąć na polecenie „Download/order”. Następnie należy zalogować się, wpisując nazwę użytkownika i hasło dostępu:
    • Jeżeli użytkownikiem jest osoba z brytyjskiego uniwersytetu lub college'u, może użyć nazwy użytkownika i hasła stosowanych w celu uzyskania dostępu do lokalnych usług swojej macierzystej instytucji.
    • Każda inna osoba musi wypełnić formularz wniosku o nadanie nazwy użytkownika i hasła dostępu do archiwum danych Wielkiej Brytanii na stronie internetowej http://www.data-archive.ac.uk/sign-up/credentials-application.