Europejskie badanie przedsiębiorstw – wizualizacja danych

Europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) 2019, przeprowadzone wspólnie przez Eurofound i Cedefop, przedstawia praktyki w zakładach pracy odnoszące się do organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystania umiejętności i strategii w zakresie umiejętności, a także bezpośredniej i pośredniej partycypacji pracowników w europejskich zakładach.

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.