Europejskie Badanie przedsiębiorstw 2009 (ECS) - Praktyki w zakresie zasobów ludzkich

Praktyki w zakresie zasobów ludzkich

  • Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy na czas określony stało się powszechnym zjawiskiem w ponad połowie (54%) wszystkich przedsiębiorstw objętych ECS 2009
  • Nieco więcej niż co piąte przedsiębiorstwo zatrudniało pracowników tymczasowych w ciągu 12 miesiecy poprzedzających badanie
  • W UE nieco ponad cztery z pięciu przedsiębiorstw zadeklarowały, że praca zespołowa jest ważną cechą organizacji pracy
  • Trzy z czterech przedsiębiorstw systematycznie sprawdzają potrzebę dalszego szkolenia. Nie oznacza to jednak, że odbywa się dalsze szkolenie

Uwaga: plik wideo jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.