Europejskie badanie przedsiębiorstw 2009 (ECS) – dialog społeczny

Dialog społeczny w miejscu pracy

  • Blisko cztery przedsiębiorstwa na dziesięć (37%) zadeklarowały w badaniu instytucjonalną formę reprezentacji pracowniczej, która obejmuje ponad 60% pracowników.
  • Ponad dwie trzecie pracowników w UE jest objętych układem zbiorowym: w całej gospodarce jest ich 69%, natomiast w samym sektorze prywatnym – 67%
  • Wydaje się, że przedstawiciele pracowników w Europie są na ogół zadowoleni z raczej dobrej atmosfery współpracy między nimi a kierownictwem przedsiębiorstw.
  • Kierownicy w Europie są na ogół pozytywnie nastawieni do wyników dialogu społecznego i reprezentacji pracowniczej w miejscu pracy.
  • Około 80% przedstawicieli, z którymi przeprowadzono wywiady, oświadczyło, że ich praca ma poparcie pracowników.

Uwaga: plik wideo jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.