Europejskie badanie przedsiębiorstw 2009 (ECS) – zróżnicowane wynagrodzenie

Zróżnicowane wynagrodzenie i udział finansowy

  • W całej UE jedna trzecia przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników stosuje elementy wynagrodzenia związane z indywidualnymi wynikami. Nieco ponad połowa (53%) wszystkich pracowników otrzymuje taki rodzaj wynagrodzenia. Ponad połowa przedstawicieli pracowników (54%) szeroko popiera tego rodzaju systemy, przy czym różnice między krajami w tym zakresie są znaczne.
  • Zgodnie z danymi ECS 14% wszystkich prywatnych przedsiębiorstw w UE zatrudniających co najmniej 10 pracowników stosują niektóre formy udziału w zyskach. Tego rodzaju programy najczęściej występują we Francji, gdzie ponad jedna trzecia (35%) wszystkich prywatnych przedsiębiorstw stosuje program udziału w zyskach.

Uwaga: plik wideo jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.