Europejskie badanie przedsiębiorstw 2009 (ECS)

Elastyczny czas pracy

  • Ponad połowa (56%) przedsiębiorstw w Europie stosuje pewien system elastycznego czasu pracy.
  • Około dwie trzecie przedsiębiorstw biorących udział w badaniu oferują swoim pracownikom zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  • W okresie 12 miesięcy przed badaniem ponad dwie trzecie (68%) przedsiębiorstw zlecało nadgodziny swoim pracownikom, aby sprostać szczytowemu obciążeniu pracą. Nadgodziny są dość równomiernie stosowane w różnych sektorach działalności gospodarczej.
  • Praca w niestandardowych godzinach utrzymuje się na stabilnym poziomie i jest stosowana przez znacznie mniej przedsiębiorstw niż inne formy elastycznego czasu pracy. W około 44% przedsiębiorstw w UE pracownicy regularnie muszą pracować w niestandardowych godzinach, najczęściej w soboty (40%).

Uwaga: plik wideo jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.