ECS 2013 - Kwestionariusz

Wysokiej jakości kwestionariusz jest kluczowym elementem każdego udanego badania. Eurofound sporo inwestuje w opracowanie swoich kwestionariuszy. Fundacja starannie opracowała kwestionariusz do trzeciego Europejskiego badania przedsiębiorstw.

Kwestionariusz oparto na dwóch dokumentach informacyjnych stanowiących koncepcyjne ramy kwestionariusza. Pierwszy dokument skupia się na organizacji pracy i udziale pracowników, drugi natomiast odzwierciedla dialog społęczny w miejscu pracy jako siłę napędową bezpośredniego udziału.

Ponadto kwestionariusz opracowano w ścisłej współpracy z grupą powołaną do opracowania kwestionariusza, składającą się z ekspertów w tej dziedzinie z różnych państw Unii Europejskiej i zajmujących się badaniami w swoich państwach lub biorących udział w ogólnoeuropejskim projekcie badawczym, jak np. MEADOW i przedstawicieli organizacji międzynarodowych i trójstronnej rady zarządzającej Eurofound.

Proces obejmował zawansowane tłumaczenie z języka angielskego na niemiecki i francuski w celu pomocy w zakończeniu źródłowego kwestionariusza i wstępnego testowania w trzech państwach.

Innym kluczowym elementem zapewnienia sukcesu kwestionariuszowi ogólnoeuropejskiemu jest jakość i porównywalność wersji językowych stosowanych w każdym państwie. Zakrojona na szeroką skalę procedura w zakresie tłumaczeń stosowana przez Fundację i wykonawcę badania odzwierciedla znaczenie wysokiej jakości tłumaczeń.

Do pobrania są dostępne kwestionariusze w źródłowym języku angielskim dla wywiadu z zarządem oraz dla wywiadu z przedstawicielem pracowników.