Europejskie badanie jakości życia 2007

Drugie europejskie badanie jakości życia (EQLS) przeprowadzone przez Eurofound w 2007 r. oferuje szerokie spojrzenie na różnorodną rzeczywistość społeczną w 27 państwach członkowskich, a także w Norwegii i krajach kandydujących – Turcji, Macedonii i Chorwacji.

Wiele spośród pytań z pierwszego EQLS z 2003 r. zadano ponownie: dotyczyły one takich kwestii jak zatrudnienie, dochody, edukacja, warunki mieszkaniowe, rodzina, zdrowie, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zadowolenie z życia i postrzegana jakość społeczeństwa. Na podstawie dwóch zestawów danych zespół badawczy będzie mógł ocenić, w jaki sposób życie ludzi zmieniło się w międzyczasie.

Dane z EQLS i innych dodatkowych źródeł zostaną wprowadzone do elektronicznej bazy danych statystycznych wskaźników jakości życia Eurofound (EurLIFE).