Europejskie badanie jakości życia 2007

PDF version Printer-friendly version

Drugie europejskie badanie jakości życia (EQLS) przeprowadzone przez Eurofound w 2007 r. oferuje szerokie spojrzenie na różnorodną rzeczywistość społeczną w 27 państwach członkowskich, a także w Norwegii i krajach kandydujących – Turcji, Macedonii i Chorwacji.

Wiele spośród pytań z pierwszego EQLS z 2003 r. zadano ponownie: dotyczyły one takich kwestii jak zatrudnienie, dochody, edukacja, warunki mieszkaniowe, rodzina, zdrowie, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zadowolenie z życia i postrzegana jakość społeczeństwa. Na podstawie dwóch zestawów danych zespół badawczy będzie mógł ocenić, w jaki sposób życie ludzi zmieniło się w międzyczasie.

Dane z EQLS i innych dodatkowych źródeł zostaną wprowadzone do elektronicznej bazy danych statystycznych wskaźników jakości życia Eurofound (EurLIFE).

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely