EQLS 2007: Ustalenia

Informacje ogólne na temat wyników

  • Europejczycy są, ogólnie rzecz biorąc, zadowoleni z życia i szczęśliwi: w skali od jednego do dziesięciu średnia dla UE-27 wynosi 7 w przypadku zadowolenia z życia i 7,5, jeżeli chodzi o szczęście;
  • Jeżeli chodzi o dochody gospodarstw domowych, dysproporcje w Europie są uderzające: w UE-27 dochody gospodarstw domowych w Bułgarii i Rumunii są prawie tak niskie jak w kraju kandydującym – BJR Macedonii; aby radzić sobie z brakiem dochodów około połowa wszystkich gospodarstw domowych w NPC-12 i KK-3 (z wyjątkiem Cypru i Malty) prowadzi uprawy na własne potrzeby.
  • Rodzina jest bardzo zaangażowana w opiekę nad dziećmi i osobami starszymi oraz pozostaje pierwszą instancją, do której zwracamy się o wsparcie w nagłych wypadkach; Europejczycy deklarują wysoki poziom zadowolenia z życia rodzinnego; kobiety wciąż poświęcają więcej czasu na codzienne czynności i obowiązki domowe niż mężczyźni;
  • Trudno jest osiągnąć właściwą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a problemy w tym obszarze są najpowszechniejsze w południowo-wschodniej Europie: w Chorwacji i Grecji nieco ponad 70% pracujących obywateli twierdzi, że co najmniej kilka razy w miesiącu są zbyt zmęczeni pracą zarobkową, żeby wykonywać obowiązki domowe;
  • 81% mieszkańców UE stwierdziło, że dobry stan zdrowia jest „bardzo ważny” dla ich jakości życia: jednak średnio tylko 21% ocenia swój stan zdrowia jako „bardzo dobry”;
  • Zapytani o poziom jakości społeczeństwa, respondenci w NPC-12 z Europy Wschodniej – oraz we Włoszech i Portugalii – mają najmniejsze zaufanie do instytucji politycznych. Obywatele w krajach skandynawskich, a także w Turcji, wyrażają największe zaufanie do tych instytucji, mieszkańcy krajów skandynawskich i Holandii wyrażają również największy poziom zaufania do innych ludzi.