EQLS 2007: analiza wtórna

W 2008 r. Eurofound zlecił wtórne analizy danych EQLS pod kątem kluczowych obszarów polityki. Sprawozdania z wtórnej analizy są dostępne w następujących tematach:

Wszystkie sprawozdania są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Końcowe sprawozdanie z analizy wtórnej, „Jakość życia w etnicznym sąsiedztwie Europy”, ma zostać opublikowane w 2011 r.