EQLS 2012 - Metodologia

W ramach starań w zakresie dostarczania porównywalnych i rzetelnych danych na temat jakości życia w całej Europie Fundacja opracowała ujelnolicone podejście metodologiczne i system zapewniania jakości. Przez lata ulepszano metodologię, wprowadzano nowe zagadnienia i rozszerzono zakres geograficzny wraz z kolejnymi rozszerzeniami Unii Europejskiej.

Okres pracy w terenie: Wrzesień 2011 r. – luty 2012 r. (państwa członkowskie UE); maj–sierpnień 2012 r. (kraje spoza UE).

Wykonawca: GfK Significant (Belgia).

Zakres: 27 państw członkowskich UE i 7 krajów spoza UE (Chorwacja, Islandia, Kosowo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia, Turcja)

Populacja docelowa: Populacja docelowa to wszyscy mieszkańcy ww. państw, w wieku od 18. roku życia.

Próba: Podstawowa próba to wieloetapowa, stratyfikowana próba losowa. Każdy kraj podzielono na sekcje ze względu na region i stopień urbanizacji, w ramach których losowo wybierane są podstawowe jednostki losowania (PJL) próby. Następnie z każdej PJL wybierano losowo próbę gospodarstw. Na koniec w każdym gospodarstwie wybierano do rozmowy osobę, której urodziny przypadały w najbliższym czasie.

Liczebność próby: Liczebność próby docelowej waha się od 1000 w mniejszych krajach do 3000 w największym kraju. Po zakończeniu pracy w terenie przeprowadzono łącznie 43636 rozmów

Rodzaj badania: Rozmowy z wykorzystaniem kwestionariusza przeprowadzone osobiście w domach w językach poszczególnych krajów.

Rodzaj rozmowy: Bezpośrednia, w domu, trwająca średnio 38 min. w UE-27 i 39 min. w krajach spoza UE.

Dostepne jest Sprawozdanie techniczne (j. ang., .pdf, 1MB) na temat EQLS .