EQLS 2016 - Kwestionariusz

Wysokiej jakości kwestionariusz to kluczowy element pomyślnego badania. Dlatego też Eurofound przeznacza znaczne środki na opracowywanie i tłumaczenie swoich kwestionariuszy.

Treść

Europejskie badanie jakości życia z 2016 r. składa się łącznie ze 104 pytań i 262 pozycji. Kwestionariusz z poprzedniego badania został poddany przeglądowi, w którym wzięły udział zarówno zainteresowane strony na szczeblu politycznym, jak i eksperci w dziedzinie badań ankietowych. Około 66% pytań zawartych w kwestionariuszu europejskiego badania jakości życia z 2011 r. zachowano jako pytania dotyczące tendencji, a 51% pytań zawartych w kwestionariuszu europejskiego badania jakości życia z 2016 r. jest porównywalne z pytaniami we wcześniejszych edycjach badania.

W kwestionariuszu europejskiego badania jakości życia z 2016 r. położono szczególny nacisk na usługi publiczne: opiekę zdrowotną, opiekę długoterminową, opiekę nad dziećmi i szkolnictwo, a także zmierzono różne wskaźniki związane z jakością, takie jak sprawiedliwy dostęp oraz dostępność obiektów, pracowników i informacji dla obywateli. W kwestionariuszu wprowadzono również zmiany służące udoskonaleniu sposobu rozplanowania pytań dotyczących subiektywnie postrzeganego samopoczucia, aby zagwarantować ich zadawanie na początku rozmowy, zanim rozważania związane z innymi zagadnieniami wpłyną na udzielane odpowiedzi.

Interaktywny eksplorator danych dostarcza informacji na temat wybranych pytań zadawanych w trakcie badania.

Tłumaczenie

Kwestionariusz źródłowy europejskiego badania jakości życia z 2016 r. jest dostępny w języku angielskim oraz w innych wersjach językowych.

Survey country Languages Survey country Languages
Austria: German Italy: Italian
Belgium: French, Dutch Latvia: Latvian, Russian
Bulgaria: Bulgarian Lithuania: Lithuanian
Croatia: Croatian Luxembourg: Luxembourgish​, French, German
Cyprus: Greek Malta: Maltese, English
Czech Republic: Czech Netherlands: Dutch
Denmark: Danish Poland: Polish
Estonia: Estonian, Russian Portugal: Portuguese
Finland: Finnish, Swedish Romania: Romanian, Hungarian
France: French Slovakia: Slovakian
Germany: German Slovenia: Slovenian
Greece: Greek Spain: Spanish, Catalan
Hungary: Hungarian Sweden: Swedish
Ireland: English United Kingdom: English

 

Survey country Languages Survey country Languages
Albania Albanian Serbia Serbian, Hungarian
FYR Macedonia Albanian, Macedonian Turkey Turkish
Montenegro Montenegrin, Serbian    
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz