EWCS 2010 - Dobór próby

Próba wykorzystana w badaniu warunków pracy w Europie jest reprezentatywna dla osób od 15. roku życia (16. roku życia w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Norwegii), które są zatrudnione i mieszkają w kraju, w którym przeprowadzano badanie. W każdym kraju zastosowano wieloetapową warstwową próbę losową.

Na pierwszym etapie podstawowe jednostki próby zostały wybrane warstwowo, zgodnie z regionami geograficznymi (poziom NUTS 2 lub niższy) i poziomem urbanizacji. Następnie w każdej podstawowej jednostce próby wybrano gospodarstwa domowe. W krajach, w których dostępny był aktualny, wysokiej jakości rejestr adresów lub mieszkańców, używano go jako podstawy doboru próby. W przypadku braku takiego rejestru stosowano procedurę wyboru losowego. W piątym EWCS po raz pierwszy oddzielono numerację adresów w ramach procedury wyboru losowego od etapu przeprowadzania wywiadów. Na końcu stosowano procedurę przesiewową w celu wyboru kwalifikującego się respondenta w każdym gospodarstwie domowym.

Docelowa liczba wywiadów wynosiła 1000 w każdym kraju z wyjątkiem Słowenii (1400), Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski (1500), Niemiec i Turcji (2000), Francji (3000) i Belgii (4000). Rządy słoweński, francuski i belgijski skorzystały z oferowanej przez Eurofound możliwości sfinansowania próby większej od początkowej. Liczba wywiadów przeprowadzonych w każdym kraju została podsumowana w następującej tabeli.

Liczba przeprowadzonych wywiadów:

Belgia

4001

Irlandia

1003

Austria

1003

Chorwacja

1100

Bułgaria

1014

Włochy

1500

Polska

1500

BJRM

1100

Czechy

1000

Cypr

1000

Portugalia

1000

Turcja

2100

Dania

1069

Łotwa

1001

Rumunia

1017

 

 

Niemcy

2133

Litwa

1004

Słowenia

1404

Albania

1000

Estonia

1000

Luksemburg

1000

Słowacja

1002

Kosowo

1018

Grecja

1037

Węgry

1006

Finlandia

1028

Czarnogóra

1041

Hiszpania

1008

Malta

1000

Szwecja

1004

 

 

Francja

3046

Holandia

1017

Wielka Brytania

1575

Norwegia

1085

Dodatkowe informacje: zob. Sprawozdanie z doboru próby.