EWCS 2015 – Kwestionariusz

PDF version Printer-friendly version

Wysokiej jakości kwestionariusz jest kluczowym elementem skutecznego badania, dlatego Eurofound dużo inwestuje w jego opracowanie i tłumaczenie. W przypadku każdej edycji europejskiego badania warunków pracy (EWCS) kwestionariusz jest korygowany przy wsparciu ekspertów i osób kształtujących politykę oraz z wykorzystaniem wskazówek zainteresowanych stron Eurofound.

Kwestionariusz szóstego EWCS obejmuje pytania z poprzednich edycji badania, co ma umożliwić analizę danych z różnych okresów. Zawiera również nowe pytania odnoszące się do nowych wyzwań i istotnych kwestii związanych z polityką. W ramach opracowania kwestionariusza – i jego analizy – zasadą przewodnią było uwzględnienie aspektu płci.

Celem EWCS jest opisanie konkretnych doświadczeń pracowników. Obejmuje ono następujące tematy:

  • fizyczne i psychospołeczne czynniki ryzyka;
  • czas pracy: długość czasu pracy, organizacja, przewidywalność i elastyczność; równowaga między życiem zawodowym a prywatnym;
  • miejsce pracy;
  • szybkość pracy, czynniki wpływające na tempo pracy;
  • partycypacja pracowników, polityki w zakresie zasobów ludzkich i organizacja pracy (na przykład rotacja zadań); reprezentacja pracowników;
  • wykorzystanie umiejętności, kognitywne wymiary pracy, organy decyzyjne oraz uczenie się w miejscu pracy;
  • warunki zatrudnienia: bezpieczeństwo zatrudnienia i brak bezpieczeństwa zatrudnienia;
  • stosunki społeczne w pracy: wsparcie, zaufanie, współpraca, dyskryminacja, przemoc;
  • aspekty płci: segregacja, skład gospodarstw domowych, praca niezarobkowa, stopień angażowania kobiet na stanowiskach nadzorczych;
  • dobre samopoczucie i zdrowie, zarobki i bezpieczeństwo finansowe.

Dostępne są wersje językowe wykorzystane w każdym państwie objętym EWCS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely