EWCS 2015 – Kwestionariusz

Wysokiej jakości kwestionariusz jest kluczowym elementem skutecznego badania, dlatego Eurofound dużo inwestuje w jego opracowanie i tłumaczenie. W przypadku każdej edycji europejskiego badania warunków pracy (EWCS) kwestionariusz jest korygowany przy wsparciu ekspertów i osób kształtujących politykę oraz z wykorzystaniem wskazówek zainteresowanych stron Eurofound.

Kwestionariusz szóstego EWCS obejmuje pytania z poprzednich edycji badania, co ma umożliwić analizę danych z różnych okresów. Zawiera również nowe pytania odnoszące się do nowych wyzwań i istotnych kwestii związanych z polityką. W ramach opracowania kwestionariusza – i jego analizy – zasadą przewodnią było uwzględnienie aspektu płci.

Celem EWCS jest opisanie konkretnych doświadczeń pracowników. Obejmuje ono następujące tematy:

  • fizyczne i psychospołeczne czynniki ryzyka;
  • czas pracy: długość czasu pracy, organizacja, przewidywalność i elastyczność; równowaga między życiem zawodowym a prywatnym;
  • miejsce pracy;
  • szybkość pracy, czynniki wpływające na tempo pracy;
  • partycypacja pracowników, polityki w zakresie zasobów ludzkich i organizacja pracy (na przykład rotacja zadań); reprezentacja pracowników;
  • wykorzystanie umiejętności, kognitywne wymiary pracy, organy decyzyjne oraz uczenie się w miejscu pracy;
  • warunki zatrudnienia: bezpieczeństwo zatrudnienia i brak bezpieczeństwa zatrudnienia;
  • stosunki społeczne w pracy: wsparcie, zaufanie, współpraca, dyskryminacja, przemoc;
  • aspekty płci: segregacja, skład gospodarstw domowych, praca niezarobkowa, stopień angażowania kobiet na stanowiskach nadzorczych;
  • dobre samopoczucie i zdrowie, zarobki i bezpieczeństwo finansowe.

Dostępne są wersje językowe wykorzystane w każdym państwie objętym EWCS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz