EWCS 2010 - Zdrowie i dobre samopoczucie: informacje o ryzyku

Więcej pracowników niż kiedykolwiek otrzymuje informacje o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa

Odsetek pracowników, którzy twierdzą, że są bardzo dobrze lub dobrze poinformowani na temat ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem ich pracy wzrósł do 90% w 2010 r. Najgorzej poinformowani są pracownicy w Turcji (67%), we Francji (81%) i na Malcie (85%), natomiast pracownicy w Irlandii (97%), na Węgrzech (95%) i na Łotwie (96%) są najlepiej poinformowani. Z deklaracji kobiet wynika, że są nieco lepiej poinformowane niż mężczyźni.

„Wciąż jednak występują duże rozbieżności między osobami wykonującymi różne rodzaje zawodów, gdzie pracownicy z niskimi kwalifikacjami często są gorzej poinformowani na temat ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa od wysoko wykwalifikowanych pracowników” , mówi Greet Vermeylen, kierownik ds. badań w Eurofound.

W jakim stopniu jest Pan(i) poinformowany(a) o zagrożeniach wynikających z wykonywanej pracy? (q30)


Nowe narzędzie do prezentacji wyników badania opracowane przez Eurofound zapewnia pełny dostęp do danych uzyskanych w ramach piątego badania warunków pracy w Europie oraz użyteczną i atrakcyjną prezentację graficzną rozwoju warunków pracy w latach 1991–2010.♣