Zmiany na rynku pracy

21 Październik 2020

Sytuacja w obszarze zatrudnienia nieustannie ewoluuje pod wpływem zmian strukturalnych, przede wszystkim rozwoju technologii i globalizRead more

Sytuacja w obszarze zatrudnienia nieustannie ewoluuje pod wpływem zmian strukturalnych, przede wszystkim rozwoju technologii i globalizacji. Niebagatelny wpływ na rynek pracy i wiele aspektów życia zawodowego obywateli europejskich mają także inne czynniki, takie jak zmiany demograficzne i nowe modele biznesowe.

Od czasu przyjęcia europejskiej strategii zatrudnienia w 1997 r. państwa członkowskie zobowiązały się do ustanowienia wspólnych celów i poziomów docelowych polityki zatrudnienia. Priorytetem jest tworzenie lepszych miejsc pracy w całej UE. Stanowi ona obecnie część strategii na rzecz wzrostu „Europa 2020” i jest realizowana w ramach europejskiego semestru, corocznego procesu służącego zapewnieniu ścisłej koordynacji polityk państw członkowskich UE i instytucji UE.

Read less

Ostatnie zmiany

Just 31% of companies capitalise fully on direct employee involvement to enhance performance and well-being

Fewer than one-third (31%) of companies in the EU27 facilitated the regular direct participation of employees in...

Beyondwork2020 – European conference on labour research

On 21 and 22 October 2020, representatives of EU policy makers, research, business and the social partners will meet at...

#AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...
Top

Działalność Eurofound

Read more

Działalność Eurofound

Eurofound dostarcza informacji na temat różnych aspektów dostosowania rynku pracy do zmian strukturalnych oraz tego, jak na poziomie państw członkowskich i na poziomie europejskim taka adaptacja może przyczyniać się do poprawy warunków życia i pracy. Zmieniające się rynki pracy, restrukturyzacja organizacji i tworzenie miejsc pracy są kluczowymi aspektami działań podejmowanych w tym obszarze, podobnie jak badania nad nowymi formami zatrudnienia. Szczególną uwagę poświęca się wpływowi na poszczególne grupy społeczne, m.in. na młodzież i kobiety.

Kluczowy wkład

Ostatnio prowadzone w tym obszarze badania koncentrowały się na dysproporcjach w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększaniu udziału kobiet w rynku pracy. Eurofound przeanalizował również nowe formy zatrudnienia, różniące się od zatrudnienia tradycyjnego.

W ramach przeglądu efektów, jakie zaobserwowano w obszarze zatrudnienia po obniżeniu pozapłacowych kosztów pracy, przeanalizowano reformy polityczne przyjęte od 2008 r. w państwach członkowskich UE z myślą o zwiększeniu popytu na pracę. 

Europejski Monitor Restrukturyzacji (European Restructuring Monitor, ERM) od 2002 r. śledzi wpływ prowadzonych na wielką skalę procesów restrukturyzacyjnych na zatrudnienie w Europie.

Europejski Monitor Zatrudnienia (European Jobs Monitor, EJM) od kilku lat toruje drogę takiemu podejściu do zrozumienia ewoluującej struktury zatrudnienia w Europie, w którym centralną pozycję zajmują miejsca pracy.

Zasoby ERM

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Zmiany na rynku pracy

Subskrybuj
  • Publications (1630)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Zmiany na rynku pracy

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.