Despre EurLIFE

Observatorul European privind Calitatea Vieții (EurLIFE) este cea mai recentă platformă a Eurofound, creată în 2017.

Rol

EurLIFE prezintă rezultatele analizei datelor din sondaje și a cercetării calitative în domeniul calității vieții și al serviciilor publice, fiind susținută de Rețeaua de corespondenți europeni, care include toate statele membre ale UE și Norvegia.

Obiectivul său este de a sprijini factorii de decizie în crearea unor condiții de viață mai bune pentru cetățenii europeni. Studiile cercetează impactul pe care îl are calitatea societății asupra bunăstării. Acestea analizează, de asemenea, accesul la serviciile publice și calitatea acestora în contextul realității unei societăți în curs de îmbătrânire și mai diversificate, a constrângerilor bugetare și a schimbărilor tehnologice.  Sondajele europene periodice privind calitatea vieții (EQLS) ale Eurofound oferă o descriere cuprinzătoare a condițiilor de viață în țările europene și reprezintă o resursă majoră pentru observator.

Teme centrale

În cadrul temei strategice privind calitatea vieții și serviciile publice, abordată de Eurofound, EurLIFE va trata două subiecte principale în perioada de programare 2017-2020:

Public-țintă

EurLIFE își propune să deservească principalele părți interesate ale Eurofound, inclusiv partenerii sociali europeni, instituțiile UE și guvernele statelor membre, precum și factorii de decizie și practicienii și organizațiile societății civile din domeniul calității vieții și al serviciilor publice.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou