Solicitări de informații ad-hoc

În această perioadă de schimbare economică și societală continuă, Eurofound trebuie să aibă capacitatea de a reacționa la nevoile noi și emergente de informații ale factorilor de decizie. Ca parte a efortului Eurofound de a realiza mai multe studii și servicii la cerere pentru principalele sale grupuri de părți interesate, răspunsul la solicitările de informații ad-hoc ale principalelor părți interesate reprezintă o activitate esențială în noua perioadă de programare Eurofound 2017-2020.

Tipuri de documente

Această activitate implică furnizarea de documente de lucru ocazionale, pe anumite teme, într-o serie de formate:

  • rapoarte specifice;
  • studii efectuate pentru a răspunde întrebărilor părților interesate;
  • documente de bază;
  • contribuții la publicații;
  • rapoarte și documente de lucru din proprie inițiativă;
  • rapoarte plătite de părțile interesate.

Rapoartele specifice se bazează fie pe analiza originală a surselor de date Eurofound existente, cum ar fi seturi de date obținute din sondaje, fie sintetizează cercetările anterioare ale Eurofound desfășurate într-un anumit domeniu.

Vezi lista completă a rapoartelor ad-hoc

Obiectivele serviciilor

Obiectivele principale ale acestui serviciu sunt garantarea rapidității, a flexibilității, a calității și a eficienței în furnizarea de informații specifice pentru a răspunde nevoilor specifice ale părților interesate ale Eurofound și pentru a furniza dovezi privind aspectele neprevăzute care necesită măsuri de politică. Furnizarea unui răspuns pentru o anumită solicitare depinde de disponibilitatea datelor.

Sunt binevenite solicitările din partea organizațiilor partenerilor sociali la nivel european și național, a guvernelor statelor membre prin intermediul președințiilor lor în cadrul Consiliului UE și al instituțiilor UE. Va fi adoptată o abordare selectivă a solicitărilor pe baza relevanței și a importanței de politică și a resurselor disponibile.

Informații suplimentare