Cine suntem

Misiune

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) este o agenție tripartită a Uniunii Europene care are rolul de a furniza cunoștințe pentru a contribui la elaborarea unor mai bune politici în domeniul social, de ocupare și de muncă. Eurofound a fost înființată în 1975 prin Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului pentru a contribui la planificarea și crearea unor condiții de viață și de muncă mai bune în Europa.

Rol

Rolul Eurofound este de a furniza informații, recomandări și consultanță de specialitate – privind condițiile de muncă și munca durabilă, raporturile de muncă, schimbările de pe piața muncii, precum și calitatea vieții și serviciile publice – pentru principalii actori din domeniul politicilor sociale ale UE pe baza informațiilor, cercetărilor și analizelor comparative.

Organizare

Eurofound este condus de un director executiv care răspunde în fața Consiliului de administrație (anterior Consiliul de conducere). În subordinea directorului se află un director adjunct. Consiliul este format din reprezentanți ai guvernelor și ai partenerilor sociali (angajatori și sindicate) din statele membre ale UE, din reprezentanți ai Comisiei Europene și dintr-un expert independent numit de Parlamentul European. Consiliul asigură orientarea strategică a activităților Eurofound.

Eurofound are, de asemenea, un birou de legătură la Bruxelles, care are dublul rol de a consolida vizibilitatea și impactul cercetărilor Eurofound la nivelul UE și de a urmări evoluțiile în elaborarea de politici.

Mai multe state membre sunt reprezentate de cei aproximativ 100 de membri ai personalului . Aceștia dispun de experiențe și parcursuri profesionale dintre cele mai variate. Administrațiile naționale detașează ocazional un număr mic de experți.

Birourile Eurofound sunt situate în apropierea clădiriiLoughlinstown House din Dublin, Irlanda, construcție care datează din secolul al XVII-lea.

Public-țintă

Eurofound urmărește să sprijine activitățile de elaborare a politicilor instituțiilor UE, guvernelor, angajatorilor, sindicatelor și organizațiilor societății civile.