Accesul la documente interne

Publicul poate solicita acces la documentele Eurofound. Pentru Eurofound, acordarea accesului public la documentele sale interne reprezintă o componentă importantă a politicii sale mai ample de informare, care urmărește să ofere o imagine cât mai completă a activităților fundației.

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei a fost extins și la agențiile UE în septembrie 2003. În martie 2004, Consiliul de administrație al Eurofound (numit și Consiliul administrativ sau de conducere) a adoptat normele de aplicare (91KB PDF) a regulamentului.

În linii mari, regulamentul prevede că publicul are drept de acces la documentele interne, nepublicate ale Eurofound, sub rezerva principiilor, a condițiilor și a limitelor definite în regulament.

Pentru a ajuta publicul să identifice documentele care pot fi de interes, regulamentul prevede înființarea unui registru al documentelor publice, cu linkuri directe către documentele respective, în măsura posibilului.

Documente Eurofound disponibile online

Arhivele istorice ale Eurofound sunt accesibile cercetătorilor la Arhivele istorice ale Uniunii Europene de la Institutul Universitar European din Florența.

Cereri privind alte documente ale Eurofound

Se pot solicita și alte documente. Ghidul scurt de mai jos explică modul în care vă puteți exercita dreptul de acces.

Cererile de acces la alte documente trebuie adresate șefului departamentului Administrație în scris (prin poștă, fax sau e-mail) și trebuie să precizeze în mod clar că cererea se face în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Vă rugăm să precizați cât mai clar ce doriți și să oferiți cât mai multe informații pentru a ajuta la identificarea documentului (documentelor) solicitat(e).

Adresa poștală a Eurofound este:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions / Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65

Irlanda

Pentru a solicita documentele prin e-mail, vă rugăm să trimiteți cererea la publicaccess@eurofound.europa.eu . Cererile prin fax trebuie trimise la +353 1 282 6456.

Țineți cont de faptul că documentele pot fi clasificate drept confidențiale sau restricționate în cazul în care divulgarea conținutului acestora ar aduce atingere intereselor indivizilor sau organismelor, astfel cum sunt definite la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Consultați normele interne ale Eurofound privind clasificarea documentelor, disponibile mai jos.