Biroul de legătură de la Bruxelles

Rol

Biroul de legătură de la Bruxelles contribuie la gestionarea strategică și la politica generală de comunicare a Eurofound față de părțile interesateale acesteia la nivelul UE.

Misiunea sa este de a:

  • consolida vizibilitatea și impactul cercetărilor Eurofound asupra elaborării de politici la nivelul UE prin dezvoltarea și extinderea cooperării cu instituțiile UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor) și cu reprezentanții partenerilor sociali și ai societății civile. O astfel de cooperare poate lua forma unor solicitări de informații ad-hoc pe baza datelor Eurofound existente.
  • monitoriza evoluțiile procesului de elaborare a politicilor UE în numele Eurofound.

Echipa Biroului de legătură de la Bruxelles este formată din Șeful Biroului, Pierre Baussand, și responsabilii în materie de informare Marina Patriarka și Yolanda Torres Revenga.

Informații de contact

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Bruxelles
Belgia

E-mail: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu