Centrul de informare

Centrul de informare oferă personalului, cercetătorilor şi vizitatorilor acces la sursele interne şi externe de informare ale Eurofound. Centrul utilizează serviciile specializate ale bibliotecii pentru a asigura accesul uşor la sursele de informare care cuprind baze de date bibliografice, ziare şi buletine de ştiri din UE, ziare electronice şi materiale de referinţă. Vizitatorii şi personalul au acces la aceste informaţii prin serviciile intranet ale Eurofound.

Activitatea Eurofound aparţine domeniului public şi este pusă la dispoziţia tuturor părţilor interesate, care sunt invitate să utilizeze serviciile Centrului de informare (cu programare) sau serviciile sale internet. Vizitatorii Centrului de informare sunt rugaţi să ia legătura cu Jan Vandamme.