Democrația și încrederea în timpul pandemiei de COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Principalele constatări

 • Încrederea în instituții a scăzut dramatic, îndeosebi încrederea în guvernele naționale, care a scăzut de la 4,6 în vara anului 2020 la 3,9 în primăvara anului 2021. 14 state membre au înregistrat scăderi semnificative din 2020, iar încrederea în guvernele naționale din toate statele membre a scăzut sub nivelurile înregistrate la începutul pandemiei. Încrederea în UE a scăzut, de asemenea, dar rămâne mai mare decât încrederea în guvernele naționale.  

 • Pentru a restabili încrederea în guverne și în UE, va fi esențial să înțelegem și să abordăm nevoile oamenilor în urma crizei COVID-19. Dezbaterea privind viitorul Europei are un rol important de jucat în comunicarea cu cetățenii și ascultarea preocupărilor acestora, în special pe măsură ce UE se redresează în urma pandemiei și trece la o economie mai verde și mai digitalizată.

 • Pentru ca persoanele cele mai afectate de impactul crizei să nu rămână și mai mult în urmă, factorii de decizie vor trebui să adopte o abordare holistică la acordarea sprijinului. Incapacitatea de a preveni agravarea continuă a inegalităților între cetățeni și între statele membre riscă să submineze în continuare încrederea europenilor în instituțiile lor, precum și să declanșeze nemulțumiri de natură politică. 

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, trebuie reținut că datele publicate pe site-ul Eurofound pot viza cele 28 de state membre ale UE, întrucât Regatul Unit a participat la cercetările anterioare. Se vor face treptat modificări pentru a reflecta componența actuală a UE cu 27 de state membre.