Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Principalele constatări

  • Situația cetățenilor europeni s-a îmbunătățit per ansamblu după încetarea stării de urgență, în luna iulie raportându-se o creștere a numărului de ore lucrate și o scădere a nesiguranței locului de muncă față de luna aprilie. Au apărut însă inegalități majore între anumite categorii de persoane din Uniunea Europeană.
  • În ciuda faptului că numeroase țări au introdus rapid măsuri de sprijinire a persoanelor care și-au pierdut locul de muncă, cu mult peste jumătate din respondenții șomeri nu au primit niciun sprijin financiar oficial de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, mulți dintre ei fiind obligați să se bazeze în mare măsură pe sprijin informal. Dificultățile în asigurarea traiului zilnic au fost semnalate cel mai des de către respondenții șomeri, de două ori mai mult decât în rândul gospodăriilor care aveau cel puțin o persoană cu loc de muncă în luna iulie.
  • Măsurile de sprijin financiar introduse în timpul pandemiei s-au dovedit eficace, reducând dificultățile financiare pentru unul din cinci respondenți care au beneficiat de o formă de sprijin. Lucrătorii independenți au beneficiat în cel mai mare grad atât de sprijinul pentru venit, cât și de măsurile de sprijinire a afacerilor și sunt mult mai optimiști în ceea ce privește situația lor financiară în luna iulie decât erau în aprilie.
  • Rezultatele sondajului arată că situația șomerilor s-a deteriorat și mai mult în timpul pandemiei. Perspectivele lor financiare rămân deosebit de sumbre, ceea ce indică o nevoie stringentă de luare a unor măsuri de protecție socială adecvate, întrucât un număr tot mai mare de persoane care caută un loc de muncă declară că nu își mai pot plăti facturile.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, trebuie reținut că datele publicate pe site-ul Eurofound pot viza cele 28 de state membre ale UE, întrucât Regatul Unit a participat la cercetările anterioare. Se vor face treptat modificări pentru a reflecta componența actuală a UE cu 27 de state membre.