Quality of life and quality of society during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and well-being and trust in institutions. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Principalele constatări

  • Încrederea în UE a crescut în luna iulie, în timp ce încrederea în guvernele naționale a scăzut. Cea mai mare creștere a fost semnalată în Italia și Spania, țări puternic afectate de pandemie. Încrederea atât în guvernele naționale, cât și în UE este semnificativ mai mare în rândul cetățenilor Uniunii care au primit sprijin financiar pe durata pandemiei.
  • Păstrarea încrederii cetățenilor în instituțiile naționale și europene trebuie să rămână un obiectiv esențial în perioadele de criză, deoarece respectarea măsurilor de ținere sub control a răspândirii COVID-19 depinde în mare măsură de nivelul de încredere în instituții și în recomandările oamenilor de știință. Creșterea nivelului de încredere în instituții declarată de respondenții care au beneficiat de măsuri de sprijin transmite, de asemenea, un mesaj clar guvernelor naționale și Uniunii Europene.
  • Tinerii reprezintă una dintre categoriile cele mai afectate de măsurile din starea de urgență. Alături de persoanele fără un loc de muncă, ei declară cel mai scăzut nivel de bunăstare, în ciuda unei ușoare îmbunătățiri față de debutul pandemiei. Deși satisfacția cu privire la viață și optimismul au crescut față de aprilie, tinerii continuă să se simtă excluși din societate și rămân cei mai expuși riscului de depresie, un indicator al faptului că această categorie socială a fost afectată într-o mai mare măsură de restricțiile din perioada de izolare.
  • La rândul lor, femeile continuă să resimtă disproporționat impactul pandemiei, fiind în continuare mai puțin optimiste cu privire la viitorul lor decât bărbații – decalaj amplificat în perioada aprilie-iulie. Femeile au fost mai afectate decât bărbații și din punctul de vedere al echilibrului dintre viața profesională și cea personală, cazurile de reducere a programului de lucru fiind mai frecvente în rândul femeilor, iar tendința de pierdere a locului de muncă fiind mai pronunțată în cazul femeilor tinere decât în cel al bărbaților. Ca mențiune specială, responsabilitățile de îngrijire ale femeilor au crescut în timpul pandemiei. Remedierea acestor probleme va fi esențială pentru a contracara impactul disproporționat al pandemiei asupra femeilor.
  • Măsurile de diminuare a riscului de afectare a sănătății mintale în rândul șomerilor și al tinerilor vor fi esențiale în cazul unor valuri viitoare de infectări cu coronavirus. Măsurile de politică actuale trebuie să includă acordarea de sprijin punctual persoanelor care caută un loc de muncă pentru a se redresa și a contracara efectele pandemiei, precum și asigurarea participării depline a tinerilor în societate.
  • Rezultatele sondajului demonstrează că pandemia riscă să adâncească inegalitățile dintre grupurile socioeconomice și dintre țări. Aceste discrepanțe tot mai mari pot afecta inclusiv stabilitatea Uniunii Europene și scot în evidență necesitatea de a pune în aplicare pe deplin Pilonul european al drepturilor sociale și de a comunica în mod clar aceste măsuri cetățenilor UE.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, trebuie reținut că datele publicate pe site-ul Eurofound pot viza cele 28 de state membre ale UE, întrucât Regatul Unit a participat la cercetările anterioare. Se vor face treptat modificări pentru a reflecta componența actuală a UE cu 27 de state membre. 

COVID-19 data