Măsuri de sprijin în timpul pandemiei de COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions about the availability, take-up of and satisfaction with support measures offered to citizens and businesses during the pandemic. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Principalele constatări

 • Satisfacția cetățenilor față de măsurile de sprijin pentru combaterea crizei a scăzut dramatic, doar 12 % considerând că măsurile de sprijin sunt corecte, în scădere față de 22 % în vara anului 2020. Procentul celor care au considerat că obținerea sprijinului a fost ușoară și eficientă a scăzut, de asemenea, de la 16 % în vara 2020 la 10 % în primăvara anului 2021. Pentru aproape un respondent din zece, cererea de sprijin financiar a fost respinsă. Au apărut diferențe mari între țări, până la 40 % din persoanele din Irlanda și Malta exprimând sprijin pozitiv pentru măsuri, dar mai puțin de 15 % în Germania și Spania consideră măsurile pozitive.

 • Vor fi necesare informații cuprinzătoare și o comunicare clară cu privire la furnizarea de sprijin financiar și accesul la acesta pentru ca încrederea și percepția asupra echității măsurilor în furnizarea sprijinului să se îmbunătățească.  

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, trebuie reținut că datele publicate pe site-ul Eurofound pot viza cele 28 de state membre ale UE, întrucât Regatul Unit a participat la cercetările anterioare. Se vor face treptat modificări pentru a reflecta componența actuală a UE cu 27 de state membre.