Close ×

Best viewed on Desktop

Sondajul european privind calitatea vieții

Sondajul european privind calitatea vieții 2016

Sondajul european privind calitatea vieții, realizat de Eurofound, oferă o perspectivă unică asupra calității vieții europenilor în prezent.

Alegeți țara, sexul și vârsta pentru o experiență personalizată

Rezultatele globale ale celui de-al patrulea sondaj european privind calitatea vieții, realizat de Eurofound în 2016, prezintă evoluția generală în cele trei domenii-cheie analizate: calitatea vieții, calitatea societății și calitatea serviciilor publice – fără să acopere, însă, toate țările și categoriile sociale.

Calitatea vieții

Această temă vizează în principal aspecte subiective precum bunăstarea, sănătatea și calitatea personală a vieții, cum ar fi condițiile de viață, sectorul locuințelor și deprivarea materială, dar și echilibrul dintre viața profesională și cea privată și responsabilitățile de îngrijire.

Calitatea vieții

Evoluție generală a calității vieții, cu unele elemente care amintesc de nivelurile de dinainte de criză

Principalele constatări:

 • Nivelul de optimism este ridicat.
 • Gradul de satisfacție față de standardele de viață a crescut.
 • Nivelurile de fericire și satisfacție personală rămân stabile.
 • Gradul de satisfacție în raport cu standardul de viață este uniform la nivelul statelor membre.
 • Dificultățile materiale au scăzut (tot mai mulți oameni se descurcă cu cheltuielile), însă peste 50 % din populație, în 11 țări, încă întâmpină dificultăți în această privință.
 • Calitatea autodeclarată a sănătății s-a ameliorat în general.
 • Echilibrul dintre viața profesională și cea privată s-a deteriorat în anumite privințe.
 • Există preocupări serioase legate de venitul insuficient la vârsta înaintată, în două treimi dintre țări.
 • Scor mediu pe scara 1-10, 2011
 • Scor mediu pe scara 1-10, 2016
 • Sunt optimist în privința viitorului meu (%) - 2016
 • Sunt optimist în privința viitorului copiilor/nepoților mei (%) - 2016
 • Cel puțin de câteva ori pe lună (%) - 2007
 • Cel puțin de câteva ori pe lună (%) - 2016

Optimismul

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată și responsabilitățile de îngrijire

Calitatea societății

Această temă include insecuritatea socială, percepții ale tensiunilor sociale, ale excluziunii sociale, ale încrederii în oameni și în instituții, forme de participare și de implicare în comunitate.

Calitatea societății

Îmbunătățirea generală a indicatorilor privind calitatea societății

Principalele constatări:

 • Încrederea în instituțiile naționale a crescut.
 • Implicarea și participarea în organizații sociale sunt în creștere.
 • Încrederea în oameni în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani a crescut.
 • Senzația de excluziune socială a scăzut.
 • Tensiunile percepute între bogați și săraci, conducere și angajați, tineri și vârstnici, femei și bărbați au scăzut.
 • A crescut însă ușor percepția asupra tensiunilor între grupurile religioase și etnice și, într-o mai mică măsură, pe baza orientării sexuale.
 • Percepția unei tensiuni „mari” (%) - 2007
 • Percepția unei tensiuni „mari” (%) - 2011
 • Percepția unei tensiuni „mari” (%) - 2016

Excluziunea socială

Calitatea serviciilor publice

Această temă include asistența medicală, îngrijirea pe termen lung, îngrijirea copilului și școlile, precum și serviciile de proximitate. Toate serviciile amintite sunt înțelese ca fiind servicii pentru public, indiferent că sunt furnizate de sectorul public, privat sau nonprofit.

Calitatea serviciilor publice

Ameliorarea generală a scorurilor privind calitatea serviciilor publice

Principalele constatări:

 • A crescut nivelul de satisfacție în ceea ce privește anumite servicii publice de bază, precum asistența medicală și transportul public.
 • Îngrijirea copilului s-a îmbunătățit în mai multe țări unde, anterior, s-au înregistrat scoruri mai mici.
 • Accesul la instalațiile de reciclare reprezintă o problemă nouă în mai multe țări.
 • Accesul la servicii bancare în zonele rurale este o problemă în unele țări.
 • Calitatea serviciilor publice încă diferă considerabil la nivelul statelor membre.

Calitatea serviciilor publice

 • Scor mediu pe scara 1-10, 2011
 • Scor mediu pe scara 1-10, 2016

Sondajul european privind calitatea vieții 2016 – Raport general
Descărcați raportul

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

Despre sondajul european privind calitatea vieții: Sondajul a fost lansat prima dată în 2003 și, de atunci, se efectuează o dată la patru ani. Cea de-a patra ediție a studiului a avut loc în 2016 și a acoperit 33 de țări: cele 28 de state membre ale UE și cele cinci țări candidate (Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia).

 1. 2003

  Primul sondaj european privind calitatea vieții

 2. Al doilea sondaj european privind calitatea vieții

 3. 2011

  Al treilea sondaj european privind calitatea vieții

 4. 2016

  Activitate de teren și culegerea datelor pentru cel de-al patrulea sondaj european privind calitatea vieții

 5. 2017

  7 Decembrie

  Prânz digital pe tema rezultatelor Sondajului european privind calitatea vieții 2016

 6. 2018

  23 Ianuarie

  Viitoare: Publicarea Sondajului european privind calitatea vieții 2016: Raport general

 7. 2018

  8 Martie

  Dezbatere la Bruxelles cu privire la sondajul european privind calitatea vieții

 8. 2018

  Septembrie

  analize secundare pe următoarele teme:

  Încrederea în instituții în secolul XXI, Coeziunea socială și bunăstarea în Europa, Calitatea serviciilor publice, Diferențe între generații sub aspectul calității vieții