Multilingvism

Politica lingvistică a Eurofound este pusă în aplicare în contextul programului său de lucru actual și în conformitate cu strategia de comunicare instituțională a Eurofound.

Trei principii ale strategiei stau la baza abordării multilingve a Eurofound.

  • Scopul principal al Eurofound este de a garanta că factorii de decizie de la nivelul UE beneficiază în mod optim de informații de cea mai înaltă calitate, prompte și relevante pentru politici și de care au nevoie pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în Europa.
  • Eurofound se orientează spre nivelul național, acolo unde vizează influențarea sau punerea în aplicare a politicii UE la nivel național sau acolo unde Eurofound poate contribui în mod evident cu informații comparative utile cu privire la aspecte relevante la nivel european.
  • Eurofound respectă rolul multilingvismului în comunicarea la nivelul UE și recunoaște importanța accesului cetățenilor europeni la informații în limba lor.

În acest context, unele rezultate și informații de pe site-ul web al Eurofound sunt traduse în mai multe limbi, pentru a facilita accesul tuturor utilizatorilor din statele membre.

Site-ul web al Eurofound este multilingv, într-o anumită măsură, și anume:

  • Navigarea multilingvă este disponibilă pe tot site-ul.
  • Anumite pagini dintre cele mai consultate sunt traduse în toate limbile. Prin „toate limbile” se înțeleg toate cele 24 de limbi oficiale ale UE, cu excepția limbilor irlandeză și malteză, pentru care traducerea a fost limitată din cauza utilizării foarte scăzute. Același lucru este valabil pentru anumite pagini esențiale, cum ar fi conținutul paginii „Despre Eurofound” și paginile referitoare la sondajele Eurofound. Instrumentul de vizualizare a datelor care prezintă datele sondajelor este disponibil în toate limbile.
  • Publicațiile traduse sunt publicate online.

Programul de traducere pentru publicații este organizat astfel:

  • Rezumatele publicațiilor sunt traduse în toate limbile.
  • Anuarul intitulat „Condiții de viață și de muncă în Europa” și alte publicații de bază specifice sunt traduse în limbile franceză, germană și, în funcție de necesități, până la trei limbi suplimentare.
  • Materialele de lucru și promoționale sunt traduse în funcție de necesități.
  • Solicitările pentru traducerea punctuală și la cerere a anumitor publicații sunt analizate de la caz la caz.

Interpretarea în cadrul evenimentelor organizate de Eurofound va fi asigurată pentru limba(limbile) relevantă(relevante), în măsura posibilităților.

Eurofound va continua să adopte o abordare pragmatică și rentabilă pentru punerea în aplicare a politicii sale lingvistice. Intenția sa este de a permite furnizarea de servicii multilingve la scară largă pentru a optimiza accesul utilizatorilor din toate statele membre, răspunzând totodată nevoilor generate de cerere, după caz. Politica lingvistică și punerea în aplicare a acesteia sunt revizuite în mod constant în contextul programului de lucru al Eurofound, al priorităților în materie de comunicare și al resurselor disponibile.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou