Observatoare

Eurofound are trei observatoare tematice. Acestea servesc drept platforme pentru colectarea și publicarea datelor și a informațiilor în mod continuu. Observatoarele existente EurWORK și EMCC și observatorul nou înființat EurLIFE oferă acces la patru domenii tematice principale pentru perioada de programare 2017-2020.

Observatorul European al Vieții Profesionale – EurWORK

 

Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor – EMCC

  • Schimbările de pe piața muncii
  • Piețe ale muncii funcționale și favorabile incluziunii
  • Monitorizarea schimbărilor structurale și gestionarea restructurării
  • Inovarea și crearea de locuri de muncă în întreprinderi

 

Observatorul European privind Calitatea Vieții – (EurLIFE)

 

Observatorul European al Vieții Profesionale (EurWORK)

EurWORK oferă informații de cercetare și comparative referitoare la evoluțiile esențiale privind condițiile de muncă și munca durabilă și în cadrul raporturilor de muncă care afectează toate statele membre și UE. În domeniul raporturilor de muncă, acesta colectează informații privind aspectele legate de dialogul social, urmărind în același timp evoluțiile înregistrate în domeniul vieții profesionale în statele membre. Acesta urmărește să contribuie la elaborarea de politici și practici bazate pe dovezi, care să îmbunătățească calitatea vieții profesionale.

Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor (EMCC)

EMCC analizează evoluțiile economice și sociale care provoacă schimbări pe piețele europene ale forței de muncă. Acesta publică studii care cercetează modalități de a realiza piețe ale muncii funcționale și favorabile incluziunii, de a monitoriza schimbările structurale și de a gestiona restructurarea, precum și de a facilita inovarea și crearea de locuri de muncă în întreprinderi.

Monitorul European al Restructurărilor al EMMC furnizează analiza actualizată a restructurării întreprinderilor, cu detalii suplimentare privind legislația relevantă și inițiativele de sprijin. Constatările acestuia sunt prezentate în bazele de date cu opțiune de căutare și în rapoartele anuale.

Monitorul European al Locurilor de Muncă prezintă schimbările în materie de ocupare a forței de muncă la nivelul statelor membre și la nivelul UE, indicând zonele în care ocuparea forței de muncă este în creștere sau în curs de contractare și implicațiile acestui fapt asupra calității locurilor de muncă.

Observatorul European privind Calitatea Vieții (EurLIFE)

EurLIFE oferă acces la rezultatele analizei datelor din sondaje și a cercetării calitative în domeniul calității vieții și al serviciilor publice. Studiul cercetează impactul pe care îl are calitatea societății asupra bunăstării. De asemenea, acesta analizează accesul la serviciile publice și calitatea acestora.

Colectarea datelor

Rețeaua de corespondenți europenia Eurofound contribuie la toate cele trei observatoare. Acești experți, care își desfășoară activitatea în cele 28 de state membre (plus Norvegia), evaluează situațiile naționale actuale, elaborează studii de caz și rapoarte, analizează rezultatele și comunică analiza comparativă paneuropeană a Eurofound – în întreaga UE-28 și în afara acesteia.