Despre EMCC

Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor (EMCC) este o resursă informațională menită să promoveze înțelegerea schimbărilor din lumea muncii, a ocupării forței de muncă, a creării de locuri de muncă și a restructurării. Acesta a fost înființat în cadrul Eurofound în 2001, cu sprijinul deplin al Parlamentului European, al Comisiei Europene și al partenerilor sociali.

Rol

Misiunea EMCC este de a pune în evidență evoluțiile economice și sociale care provoacă schimbări pe piețele europene ale forței de muncă. Acesta subliniază rolul schimbărilor din tehnologie, modelele de producție și reglementări în contextul evoluțiilor din economia mondială. Mai exact, EMCC

Teme centrale

În domeniul tematic strategic al Eurofound privind schimbările de pe piața muncii, EMCC va aborda trei teme principale în perioada de programare 2017-2020:

Public-țintă

EMCC își propune să deservească principalele părți interesate ale Eurofound, inclusiv partenerii sociali europeni, instituțiile UE și guvernele statelor membre, precum și factorii de decizie și practicienii din domeniul ocupării forței de muncă și al restructurării.