Despre EurWORK

Înființat în 2014, Observatorul European al Vieții Profesionale (EurWORK) reunește observatoarele Eurofound înființate cu mult timp în urmă privind raporturile de muncă (EIRO) și condițiile de muncă (EWCO).

Rol

EurWORK cuprinde toate resursele Eurofound privind condițiile de muncă și munca durabilă și privind raporturile de muncă. Acesta este susținut de Rețeaua de corespondenți europeni, care cuprinde toate statele membre ale UE și Norvegia și care raportează în mod regulat evoluțiile înregistrate în domeniul vieții profesionale la nivel național. O altă sursă de informare este furnizată de cele două sondaje periodice ale Eurofound privind problemele legate de viața profesională: Sondajul european privind condițiile de muncă (EWCS) și Sondajul european în rândul întreprinderilor (ECS).

Teme centrale

EurWORK tratează două domenii tematice strategice în perioada de programare Eurofound 2017-2020:

În domeniul raporturilor de muncă, EurWORK tratează două subiecte:

 • Dialogul social
 • Raportarea privind evoluțiile înregistrate în domeniul vieții profesionale

În raportările sale privind evoluțiile înregistrate în domeniul vieții profesionale, EurWORK oferă actualizări periodice pentru următoarele domenii:

 • Actori și instituții
 • Relații de muncă colective
 • Relații de muncă individuale
 • Plata
 • Timpul de lucru și echilibrul între viața profesională și cea privată
 • Sănătate și stare de bine la locul de muncă
 • Competențe, formare și capacitatea de inserție profesională
 • Organizarea muncii
 • Evoluții la nivelul UE

Produse

Raportarea privind evoluțiile înregistrate în domeniul vieții profesionale

Rețeaua de corespondenți europeni a Eurofound furnizează actualizări trimestriale referitoare la ultimele evoluții ale țărilor înregistrate în domeniul vieții profesionale. Această raportare este completată de actualizări tematice pentru domeniile enumerate mai sus și de alte articole specifice țării. Revizuirea anuală a vieții profesionale subliniază cele mai importante evoluții la nivel național și la nivelul UE. Corespondenții furnizează informații comparative din toate statele membre și din Norvegia, care sunt incluse în rapoarte și în actualizările tematice.

Studii de reprezentativitate

În 2006, Comisia Europeană a mandatat Eurofound să realizeze studii privind reprezentativitatea organizațiilor partenerilor sociali europeni sectoriali. Aceste studii sunt concepute pentru a oferi informațiile de bază necesare pentru înființarea și funcționarea comitetelor de dialog social sectorial la nivel european. Comisia Europeană utilizează aceste comitete în calitate de mecanism de consultare a partenerilor sociali, în temeiul articolului 154 din TFUE.

Resurse

Profilurile de țară cu privire la viața profesională publicate pe EurWork oferă informații contextuale relevante referitoare la structurile, instituțiile și reglementările care stau la baza vieții profesionale în statele membre ale UE-28, în Norvegia și la nivelul UE. 

Baza de date privind salariile, timpul de lucru și litigiile colective  oferă un set de date la nivel de țară care includ UE-28 și Norvegia pentru perioada 2000-2015. Aceasta analizează sistemele funcționale în prezent (cum ar fi legislația sau contractele colective de muncă) și unele rezultate (cum ar fi nivelul remunerațiilor convenite în acordul colectiv sau al timpului de lucru).

Dicționarul raporturilor de muncă europene este o colecție cuprinzătoare a celor mai frecvent utilizați termeni din domeniul ocupării forței de muncă și al raporturilor de muncă la nivelul UE în prezent. Actualizat în mod regulat, acesta conține aproximativ 380 de intrări, cu linkuri atașate către legislația UE și jurisprudență.

Alte cercetări

EurWORK oferă, de asemenea, cercetări suplimentare privind raporturile de muncă și raporturile de muncă, cum ar fi analiza secundară a sondajelor Eurofound, rapoarte periodice privind salariile și timpul de lucru, rapoarte întocmite la cererea părților interesate ale Eurofound și alte cercetări strategice în domeniu.

În perioada de programare 2017-2020, Eurofound va analiza fezabilitatea unui monitor de acțiune în domeniul muncii care să vizeze cartografierea evenimentelor de acțiune în domeniul muncii din Europa, cauzele și rezultatele acestora. Eurofound își revizuiește, de asemenea, abordarea referitoare la raportarea privind negocierile colective.

Public-țintă

EurWORK își propune să deservească principalele părți interesate ale Eurofound, inclusiv partenerii sociali europeni, instituțiile UE și guvernele statelor membre, precum și factorii de decizie și practicienii din domeniul condițiilor de muncă și muncă durabilă și al raporturile de muncă.